วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558

กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู เป็นสักขีพยานในพิธีมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ชาวไทยสยามที่ประสบอุทกภัย


เช้าวันที่ 9 มกราคม 2558 นายจักรกฤษณ์ กาญจนศูนย์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ชาวไทยสยามในเขตอำเภอตุมปัตและอำเภอเปิงกาลันกุโบร์ รัฐกลันตัน จำนวน 400 ครอบครัวที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัย ณ วัดบางตะหวาศิลาลอย อำเภอตุมปัต โดยมีสมาคมป้องกันอาชญากรรมของมาเลเซีย (RELA Kehornat Wilayah) เป็นแม่งาน และมีภาคเอกชนร่วมบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์จำนวนมาก อาทิ บริษัท Tesco Stores (M’sia) SDN SHD สโมสรโรตารีอำเภอตาเนาะ-แมเราะห์ และสมาคมสังคมสยามรัฐเดดะห์ เป็นต้น ทั้งนี้ พิธีดังกล่าวได้มีบุคคลสำคัญของมาเลเซียทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ในการนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวขอบคุณทุก ๆ ฝ่ายที่ได้ร่วมบริจาคสิ่งของดังกล่าว และได้นำความห่วงใยและความปรารถนาดีของพี่น้องชาวไทยและรัฐบาลไทยมามอบแก่พี่น้องชาวไทยสยาม โดยขอให้ทุกคนมีกำลังใจและยืนหยัดต่อสู้กับอุปสรรคในช่วงนี้ต่อไปให้ได้


On 9 January 2015 Consul-General Jackrid Kanjanasoon was invited in a morning ceremony to give flood relief donation items to 400 families of peoples in Tumpat and Pengkalan Kubor district. These donations came from “Penolong Pesuruhjaya Rela (Bersekutu) Wilayah Persekutaan”, Lions Club of Kota Bharu, Lions Club of Tanah Merah, Lions Club of Kota Budaya, Lions Club Glorian Budaya, Tesco Stores (M’Sia) SDN BHD and many other sources.


สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ประเทศมาเลเซีย
http://www.thaiembassy.org/kotabharu/https://www.facebook.com/RoyalThaiConsulateGeneralKotaBharu

กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
กรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศ
123 ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม 10210
โทร. 0 2575 1047-51
โทรสาร  0 2575 1052

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น