วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

วิกฤติการเมืองเยเมนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต
http://www.thaiembassy.org/Thaiembassymuscat/


กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ

กรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศ
123 ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม 10210
โทร. 0 2575 1047-51
โทรสาร  0 2575 1052
http://protectthaicitizen.blogspot.com
www.facebook.com/protectthai.consular

วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ประกาศเรื่องการเดินทางไปไนจีเรีย

               ตามที่ไนจีเรียมีกำหนดเลือกตั้งประธานาธิบดีและสมาชิกสภาแห่งชาติใน
วันที่ 14 ก.พ. 2558 และการเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐและสมาชิกสภาแห่งรัฐในวันที่     28 ก.พ. 2558 นั้น การรณรงค์หาเสียงของพรรคการเมืองต่างๆ จนถึงขณะนี้ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปราศจากการใช้ความรุนแรง ส่วนการปฏิบัติการก่อการร้ายของกลุ่ม Boko Haram ก็ยังจำกัดอยู่ในเฉพาะเขตพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไนจีเรีย แต่อย่างไรก็ดี โดยที่ยังไม่สามารถวางใจได้อย่างเต็มที่ว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้จะผ่านพ้นไปได้ด้วยความสงบเรียบร้อย ปราศจากความรุนแรงตามที่ทุกฝ่ายในไนจีเรียเรียกร้อง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา จึงขอแนะนำให้ชาวไทยที่พำนักอยู่ในประเทศไนจีเรียหรือเดินทางไปไนจีเรียในเวลาดังกล่าวติดตามสถานการณ์ในไนจีเรียอย่างใกล้ชิด พยายามหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมการชุมนุมทางการเมือง และการชุมนุมที่มีคนมารวมกันอยู่เป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการไนจีเรียอย่างเคร่งครัด และหากไม่มีความจำเป็นอาจพิจารณาชะลอการเดินทางไปไนจีเรียในช่วงระยะเวลาดังกล่าวออกไปก่อนจนกว่าการเลือกตั้งจะผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา ประเทศไนจีเรีย
https://www.facebook.com/thaiembassy.nigeria

กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
กรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศ
123 ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม 10210
โทร. 0 2575 1047-51
โทรสาร  0 2575 1052