วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

วิกฤติการเมืองเยเมนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต
http://www.thaiembassy.org/Thaiembassymuscat/


กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ

กรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศ
123 ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม 10210
โทร. 0 2575 1047-51
โทรสาร  0 2575 1052
http://protectthaicitizen.blogspot.com
www.facebook.com/protectthai.consular

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น