วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2557

สถานทูตประสานการบินไทยดูแลผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบก่อการร้ายที่การาจี

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 กระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงานจากสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี ว่า จากกรณีการก่อการร้ายสนามบินเมืองการาจีเมื่อคืนวันที่ 8 มิถุนายน 2557 บริษัทการบินไทย สำนักงานการาจีแจ้งว่า สายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 508 เส้นทางบินกรุงเทพฯ - การาจี - กรุงเทพฯ ขากลับจากมัสกัตบินมาการาจี มีคนไทย 16 คน เป็นกัปตัน 3 คน ลูกเรือ 13 คน มีผู้โดยสาร จำนวน 77 คน และจากการาจีไปยังกรุงเทพฯ อีก 219 คน รวมลูกเรือและผู้โดยสารทั้งหมด จำนวน 312 คน ในเส้นทางการาจี-กรุงเทพฯ โดยเป็นชาวไทย 3 คน โดยในขณะนี้ ผู้โดยสารทั้งหมดรออยู่ในอาคาร Transit ภายในสนามบิน โดยท่าอากาศยานการาจีคาดการณ์ว่าจะสามารถเปิดทำการบินได้ในเวลาบ่าย 2 โมง วันนี้ (9 มิถุนายน 2557) โดย บริษัทการบินไทยคาดว่าจะสามารถทำการบินได้ในเวลา 15.00น. ทั้งนี้ บริษัทการบินไทยได้จัดเตรียมอาหารเช้าแก่ผู้โดยสารทั้งหมดแล้ว และทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและปลอดภัยดี ซึ่งคนไทยดังกล่าวได้รับการดูแลอย่างดีจากทางสนามบินและบริษัทการบินไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น