วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟเรื่องแจ้งข้อมูลข่าวสาร และการเตรียมตัวในการหลบภัยกรณีเหตุการณ์การยิงจรวดเข้ามาในอิสราเอล


ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ
เรื่อง  แจ้งข้อมูลข่าวสาร และการเตรียมตัวในการหลบภัย
กรณีเหตุการณ์การยิงจรวดเข้ามาในอิสราเอล
---------------------


ตามที่มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นทางภาคใต้ของอิสราเอลในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2557 ถึงต้นเดือนกรกฎาคม 2557  ที่ผ่านมา โดยเฉพาะมีการยิงจรวดเข้ามาในพื้นที่ของอิสราเอลมากขึ้นจนถึงกรุงเทลอาวีฟ นครเยรูซาเล็ม และพื้นที่ใกล้เคียง นั้น
                        สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ใคร่ขอเรียนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวในการ หลบภัยจากเหตุการณ์ดังกล่าว ดังนี้

1. ในปัจจุบันได้มีการยิงจรวดเข้ามาในพื้นที่ของอิสราเอลมากขึ้น  เป้าหมายของการยิงขยายมาเป็นเมืองสำคัญในภาคใต้และใกล้ฉนวนกาซา เช่น เมือง Ashkelon เมือง Sderot เมือง Beersheba เมือง Eshkol  เมือง Ofakim  เมือง Kiryat Malachi และเมืองสำคัญอื่น ๆ เช่น กรุงเทลอาวีฟ  นครเยรูซาเล็มและเมืองไฮฟา ทั้งนี้  อิสราเอลซึ่งมีกองกำลังทหารที่มีประสิทธิภาพและมีอาวุธที่ทันสมัย ได้ปฏิบัติการปกป้องพื้นที่และดินแดน รวมถึงชีวิตของประชาชนด้วยการใช้ระบบไอรอน โดม ตอบโต้การยิงจรวดจากกาซาได้ผลดีมาหลายครั้ง

2. เพื่อเป็นการเตรียมตัวในการหลบภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากการโจมตีด้วยจรวดในลักษณะนี้สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือคนไทยและพี่น้องแรงงานไทยว่า เมื่อมีเสียงระเบิด เสียงไซเรนหรือ ประกาศเตือนภัย เซว่า อะดอม” แสดงว่าอิสราเอลถูกโจมตีด้วยจรวดคัสซัม หรือ ปืนครก หรือ จรวดประเภทต่าง ๆ ท่านจะต้องปฏิบัติตัว ดังนี้

2.1ผู้ที่ทำงานอยู่ในแปลงเกษตร

 -ให้เข้าห้องหลบภัยที่ใกล้ที่สุด ถ้าไม่มีห้องหลบภัยในบริเวณใกล้เคียง ให้รีบนอนราบกับพื้น พร้อมกับยกมือขึ้นประสานไว้หลังศีรษะเพื่อปกป้องศีรษะตัวเองและอยู่ในท่านี้จนกว่าจะได้ยินเสียงระเบิด หรืออยู่ในท่านี้ประมาณ 10 นาที จนกระทั่งแน่ใจว่าไม่มีระเบิดแน่แล้ว จึงค่อยลุกขึ้นและเข้าที่ที่ปลอดภัย

-ในกรณีผู้ที่กำลังขับรถไถ ให้ดับเครื่อง ลงจากรถและนอนราบกับพื้น (ห่างจากรถพอสมควรพร้อมกับยกมือขึ้นประสานไว้ด้านหลังศีรษะ และอยู่ในท่านี้จนกว่าจะได้ยินเสียงระเบิดหรือประมาณ10 นาที จนกระทั่งแน่ใจว่าไม่มีระเบิดแน่แล้ว จึงค่อยลุกขึ้น

2.2ผู้ที่อยู่บริเวณนอกบ้าน

- ให้รีบเข้าบ้าน หรือ ตึกที่ใกล้ที่สุด หรือ ที่หลบภัย หรือ หากไม่มี ให้นอนราบกับพื้นยกมือประสานไว้หลังศีรษะ อยู่ในท่านี้จนกว่าจะได้ยินเสียงระเบิด หรือประมาณ 10 นาที จนกระทั่งแน่ใจว่า ไม่มีระเบิดแน่แล้ว จึงลุกขึ้นได้

-ผู้ที่อยู่ในรถยนต์ ให้หยุดข้างทาง ออกจากตัวรถ และให้เข้าไปในตึก หรือ ที่กำบังที่อยู่ใกล้ตัว หากไม่สามารถที่จะไปถึงตึก หรือที่กำบังภายในเวลาที่เรามีอยู่ ให้ออกจากรถ นอนราบลงกับพื้นและใช้มือทั้งสองปิดศรีษะไว้ ในกรณีที่ไม่สามารถที่จะออกจากรถยนต์ได้ ให้จอดข้างทางและรอ 10 นาที

2.3ผู้ที่อยู่บริเวณที่มีอาคารสูง

-ผู้ที่อยู่อาศัย ที่อยู่ชั้นบนสุดของตึก ซึ่งอยู่ในตึกจากชั้นที่สามขึ้นไปในตึกนั้น โดยไม่มีห้องหลบภัย หรือ ที่หลบภัยด้านในอยู่ภายในตึกนั้น ให้ ลงมาสองชั้น

-ผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ชั้นบนสุดของตึก ซึ่งมีสามชั้น และในตึกที่ไม่มี ห้องหลบภัยหรือ สถานที่หลบภัยด้านในอยู่ภายในตึกนั้น ให้ ลงมาหนึ่งชั้น

-ห้ามประชาชนทุกคน อยู่ทางเข้าของตึก เพื่อป้องกันการเสี่ยงต่อการได้รับสะเก็ด และแรงระเบิด อันเนื่องมาจากระเบิดที่ตกข้าง ๆ ตึก

เมื่อมีสัญญาณเตือนภัย ท่านจะมีเวลาไม่มาก โดยท่านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ฉนวนกาซาและเมืองใกล้เคียง จะมีเวลาเพียง 15 - 45  วินาที เท่านั้น ที่จะหาที่หลบภัย ท่านควรสำรวจที่หลบภัย (บังเกอร์)ของโมชาฟ/คิบบุตซ์ ที่ใกล้ที่สุด เพื่อใช้หลบภัยได้ทันท่วงที  ที่สำคัญ ท่านต้องอยู่ห่างจากวัตถุที่มีลักษณะแปลกหรือ ลูกระเบิดที่ตกอยู่บนพื้นดิน ไม่ควรเข้าไปถ่ายรูป หรือ สัมผัสลูกระเบิด หรือ จรวดจรวดที่ตกบนดิน เนื่องจากอาจมีการระเบิด หรือมีสารเคมีที่เป็นอันตราย  และควรโทรศัพท์แจ้งนายจ้าง หรือ ตำรวจให้ทราบ ทั้งนี้  ขอให้ทุกท่านติดตามความคืบหน้าจากสถานเอกอัครราชทูตไทย และทางการอิสราเอล  รวมทั้งสื่อสารมวลชนอย่างใกล้ชิด
                                     


โทรศัพท์ติดต่อสถานทูต - ยามฉุกเฉิน
1.      หัวหน้าฝ่ายกงสุล                                        054 636 8150
2.      เจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล                                     050 537 0759 / 054 431 8830
3.      ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน                                   054 469 3476
4.      รองผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน                             054 469 3477
5.      สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ          09 954 8412 – 13
6.      สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน                    09 954 8431 – 33


สถานที่ทำการสถานทูต                 

  Royal Thai Embassy,

3 Maskit Street, P.O. Box. 2125,

Herzliya Pituach 46120

แฟกซ์: (+972) 09 954-8417 / 09 773 2289
อีเมล์:  thaisr@netvision.net.il


ช่องทางการติดต่อสถานทูตทาง Internet
1.   เฟสบุก                 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ  และ แฟนเพจ ทุกเรื่องเมืองยิว
2.   เวบไซต์                  www.thaiembassy.org/telaviv


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ


10  กรกฎาคม 2557

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น