วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ประกาศเตือนการเดินทางไปประเทศอิรัก


ตามที่ในปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองและมีเหตุปะทะอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่ของประเทศอิรัก  อาทิ กรุงแบกแดด  จังหวัดอันบาร์ (Anbar) จังหวัดเคอร์คุก (Kirkuk) และพื้นที่อื่น ๆ   อีกหลายแห่ง นั้น

เพื่อความปลอดภัย กระทรวงการต่างประเทศขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงหรือชะลอ     การเดินทางไปยังประเทศดังกล่าว จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและกลับคืนสู่ภาวะปกติ  ทั้งนี้สำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศอิรัก ขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ที่มีเหตุการณ์สู้รบ และขอให้ติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน หมายเลขโทรศัพท์ (96 26) 590 3888, 592 5788  โทรสาร   (96 26) 590 3899  อีเมล์  thaiamm@mfa.go.th กรณีประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือ 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น