วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ประกาศแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเดินทางไปลิเบีย

          ตามที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในลิเบีย เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว ๗ ราย และบาดเจ็บอีกอย่างน้อย ๓๖ คน รัฐบาลลิเบียได้ประกาศปิดสนามบินนานาชาติ กรุงตริโปลี (Tripoli) อย่างน้อย ๓ วัน และให้สายการบินต่าง ๆ ที่ยังให้บริการไปใช้สนามบินนานาชาติที่เมืองมิสราตา (Misrata) ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงตริโปลีประมาณ ๒๐๐ กิโลเมตร

         กระทรวงการต่างประเทศขอแจ้งเตือนประชาชนชาวไทยให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศลิเบียหรือเลื่อนการเดินทางออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายกลับเข้าสู่ภาวะปรกติ

         ทั้งนี้ สามารถติดตามสถานการณ์และสอบถามข้อมูลได้ที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๕-๑๐๔๗ ถึง ๕๑ หรือสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปลี โทรศัพท์ (+๒๑๘) ๙๒ ๘๗๑ ๓๕๔๙ หรือ (+๒๑๘) ๙๒ ๒๘๖ ๐๗๔๓ หรืออีเมล์ thaitipemb@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น