วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

โปรดทราบ : สำนักงานตำรวจเนเธอร์แลนด์จะยุติการให้บริการ Tourist Assistance Service (TAS)


สำนักงานตำรวจเนเธอร์แลนด์จะยุติการให้บริการ Tourist Assistance Service (TAS) ซึ่งเป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ผู้เข้าร่วมประชุม และนักธุรกิจที่ประสบเหตุร้ายในเนเธอร์แลนด์ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2558 เป็นต้นไป เนื่องจากขาดเงินสนับสนุน/ช่วยเหลือ จากองค์กรต่างๆและจากเทศบาล อย่างไรก็ตาม จะมีองค์กรชื่อว่า Slachtofferhulp Nederland (Victim Support Netherlands) เข้ามาทำหน้าที่แทน TAS โดยในช่วงปลายเดือน ธ.ค. 2557 TAS จะแจ้งผู้ที่ติดต่อเข้ามาที่หมายเลขรับแจ้งเหตุของ TAS (070 424 4000) ว่าให้ติดต่อไปที่ Victim Support Europe ได้ที่หมายเลข 116-006 และ Victim Support Netherlands ได้ที่หมายเลข 0900-0101 แทน หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ TAS ได้ที่หมายเลข 070 424 4209 ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. หรืิอทางอีเมลล์ TAS@haaglanden.politie.nl


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก
http://royalthaiembassy.nl

กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
กรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศ
123 ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม 10210
โทร. 0 2575 1047-51
โทรสาร  0 2575 1052ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น