วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

การจัดโครงการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่คนไทยในยูเออีประจำปี 2556             เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2556   ฯพณฯ วราวุธ ชูวิรัช เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ได้เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการให้บริการทางแพทย์และสาธารณสุขแก่คนไทยประจำปี 2556 ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 พ.ค. และวันที่ 6 พ.ค. 2556 ส่วนวันที่ 5 พ.ค. 2556 คณะแพทย์ได้เดินทางไปให้การบริการเคลื่อนที่ที่ดูไบ    
               ตลอดทั้ง 3 วัน มีแรงงานไทยมาเข้าร่วมโครงการประมาณ 180 คน นักเรียนไทยจากเมืองอัลเอนและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมจำนวนประมาณกว่า 100 คน   โดยคณะแพทย์ได้บรรยายแนวทางการรักษาสุขภาพ ควบคู่ไปกับการวินิจฉัยโรคและจ่ายยารักษาโรคเป็นรายบุคคล  และเอกอัครราชทูตฯ ได้เลี้ยงอาหารกลางวันแก่แรงงานไทย นักศึกษาไทยและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ โดยจากการสำรวจแบบสอบถามพบว่า ประชาชนต้องการให้จัดโครงการทุก 6 เดือนหรือทุกปี เนื่องจากแรงงานไทยส่วนใหญ่มักมีปัญหาในการสื่อสารกับแพทย์ต่างชาติ  นับว่าเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคนไทยโดยเฉพาะแรงงานไทย ซึ่งคนไทยทุกคนในยูเออีแสดงความชื่นชมบทบาทของสถานเอกอัครราชทูต ฯ ในการดูแลคนไทยในยูเออีเป็นอย่างมากThe 2013 Medical and Hygiene Service Project to Thai people in UAE
                On 3 May 2013, H.E. Warawudh Chuwiruch, Ambassador of Thailand to the UAE presided over the opening ceremony of the 2013 Medical and Hygiene Service Project to Thai people in UAE, that was organized by the Thai Embassy during 3-4 and 6 May 2013, and on 5 May 2013, the delegation of doctors went to Dubai for Medical Mobile Unit.
                During 3-4 and 6 May 2013, there were approximately 180 Thai workers, Thai students from                    Al Ain and over 100 Thai people in UAE joined the Unit. Apart from lecturing, exchanging views and providing medical information and medicine from the delegation of doctors to Thai people individually,                 the Ambassador gave lunch to all participated Thai people. According from the questionnaire, Thai people in UAE requested the Embassy to organize such the project every 6 months or annually, because most  Thai workers had language barrier and communication problems with foreign doctors. However, Thai  people expressed their appreciation for the role of the Thai Embassy to strongly look after them in UAE.


                                                    

******************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น