วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ชุมชนไทยในรัฐอาบูดาบีบริจาคเงินช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยาก         เมื่อวันที่  8 พ.ค. 2556 เวลา 11.00 น.  ฯพณฯ วราวุธ ชูวิรัช เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอาบูดาบี ได้รับมอบเงินบริจาคจากคุณบรรจง เคซี่ย์และกลุ่มสตรีไทยในกรุงอาบูดาบี เพื่อช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากใน                   ยูเออี
           โอกาสนี้  ออท. ได้กล่าวขอบคุณคุณบรรจง เคซี่ย์และกลุ่มสตรีไทยในกรุงอาบูดาบี สำหรับกุศลจิตและไมตรีจิตอันแสดงถึงความเอื้ออาทรและความมีน้ำใจของชาวไทยที่มีต่อผู้ประสบความทุกข์ยากในต่างแดนตลอดมา พร้อมรับที่จะเป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อนำเงินจำนวนดังกล่าวฯ มอบให้คนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในยูเออีต่อไป   ทั้งนี้  ออท. ได้เสนอให้ใช้ทำเนียบฯ เป็นสถานที่ในการจัดงานสงกรานต์ 2557  เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนในเรื่องของค่าเช่าสถานที่และค่าอาหาร และเพื่อเอื้อประโยชน์ให้คนไทยสามารถเข้าร่วมงานได้มากยิ่งขึ้น เพราะไม่ต้องเสียค่าบัตรเข้าร่วมงาน  ซึ่งคุณบรรจง เคซี่ย์และกลุ่มสตรีไทยในกรุงอาบูดาบีได้กล่าวขอบคุณ ออท. ในความอนุเคราะห์ดังกล่าว

Thai community in Abu Dhabi extended assistance to Thai people suffering in UAE
         On 8 May 2013 at 11.00 hrs, Mrs. Banjong Casey and the Thai Ladies group in Abu Dhabi presented donation money from Songkran Festival 2013 to H.E. Warawudh Chuwiruch, Thai Ambassador to the UAE, to lend support to Thai people suffering in UAE.
           H.E. the Ambassador thanked Mrs. Casey and the Thai Ladies’ Club for such gesture and generousity, and will give the money to help distressed Thai people in UAE. However, H.E.              the Ambassador offered his residence for Songkran Festival 2014. The purpose is not only to save cost for hotel charge, but also for food cost. And more Thai people will have the chance to join the event because there is no charge. Therefore, Mrs. Casey and the Thai Ladies group in Abu Dhabi thanked the Ambassador for his kindness.

                                                   ****************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น