วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ท้องถิ่นเข้มแข็ง ... แก้ปัญหาค้ามนุษย์และการหลอกลวงได้... สุขภาพไม่ดี อย่าไป...  กู้เงินดอกเบี้ยสูง ไม่ควรไป ...  อย่าหลงเชื่อสายนายหน้าเถื่อน ...  ห้ามจ่ายเงินสด  ต้องขอใบเสร็จทุกครั้ง ...  อย่าไปประเทศเสี่ยงอันตราย ...
คำเตือนข้างต้นมักจะได้ยินเสมอเมื่อพูดถึงการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ  แต่กระนั้นก็ยังมีคนไทยจำนวนมากที่เพิกเฉย  ไม่สนใจและยอมเสี่ยงไปต่างแดนเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีกว่า จนในที่สุดต้องเผชิญเคราะห์กรรมต่างๆ นาๆ อย่างไม่จบสิ้น  เดือดร้อนถึงขั้นสิ้นเนื้อประดาตัวทีเดียว
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล พยายามลงพื้นที่ชนบทหลายแห่งในประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคอีสานและภาคเหนือซึ่งคนส่วนใหญ่ในสังคมระดับรากหญ้ามักตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพอย่างง่ายดายและยากจะปกป้องตนเองหรือต่อกรกับพวกมารร้ายเหล่านี้ล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖  กรมการกงสุลและมูลนิธิกระจกเงาออกปฏิบัติงานภาคสนามโดยร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลใน  ๓  พื้นที่ คือ อบต. เมืองหงส์ จ.ร้อยเอ็ด  อบต. คูเมือง  จ.ยโสธร และ อบต. กุดรัง  จ. มหาสารคาม  โดยถือเป็นภารกิจสำคัญตามนโยบายการทูตเพื่อประชาชนที่มุ่งประชาสัมพันธ์ข่าวสารเตือนภัยสารพัดรูปแบบที่เคยเกิดขึ้นกับคนไทยกลุ่มต่างๆ อาทิ แรงงาน สตรี แม่บ้าน นักศึกษา เยาวชน  รวมทั้งคนไทยที่ตั้งรกรากอยู่ในต่างประเทศ
จากสถิติที่กรมการกงสุลรวบรวมไว้นั้น  พบว่าปัญหาค้ามนุษย์  ยาเสพติด และการหลอกลวงต่างๆ ประมาณร้อยละ  ๘๐  เกิดขึ้นกับผู้คนในสังคมชนบทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ  และเป็นภัยใกล้ตัวที่แฝงอยู่ในหมู่บ้านและตำบล  ต้นตอของปัญหาย่อมหนีไม่พ้นความยากจนและด้อยโอกาสในสังคม  ทำให้พวกเขายอมเสี่ยงเดินทางไปต่างประเทศด้วยความหวังว่าจะหางานทำมีรายได้ดีกว่าที่เมืองไทย  คนจำนวนมากแทบจะพูดจาสื่อสารกับชาวต่างชาติไม่ได้เลย  ไม่รู้ทั้งกฏหมายและวัฒนธรรมไม่เข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่  ...  ปัจจัยเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสาเหตุทำให้พวกเขาประสบความยากลำบากเมื่อใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดน และที่เลวร้ายคือถูกผู้อื่นเอารัดเอาเปรียบซึ่งเท่ากับเป็นการถูกเคราะห์กรรมซ้ำเติมอย่างน่าเวทนา
ปัญหาข้างต้นนี้  ขอย้ำว่าในปัจจุบันยังไม่สายที่จะแก้ไขเยียวยา  ขอเพียงทุกภาคส่วนหันมาให้ความสำคัญและช่วยกันคนละไม้คนละมือ อย่าเพิกเฉยหรือท้อถอยต่อการแก้ปัญหาก็พอแล้ว ...

                                                                                .........................................
กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
กรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศ
123 ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม 10210
โทร. 0 2575 1047-51
โทรสาร  0 2575 1052


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น