วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การให้ความช่วยเหลือนักศึกษาไทยจากเหตุการณ์ความไม่สงบในกรุงไคโร ประเทศอียิปต์กลับสู่ประเทศไทย

จากเหตุการณ์ความไม่สงบในกรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556 กระทรวงการต่างประเทศ ได้ประสานกับสถานทูตฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสถานทูตไทยที่กรุงไคโร เพื่ออพยพคนไทยที่มีความเดือดร้อนและอยู่ในสถานที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาไทยที่เดินทางไปศึกษาที่ประเทศอียิปต์ จำนวน 661 คน เดินทางโดยสายการบินจำนวน 2 รอบจากกรุงไคโร นครดูไบ  
 สายการบินแรก  TG 8477 ที่นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตต์ ได้จัดส่งนักศึกษา เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ที่สนามบินดอนเมือง เวลา 14.00 น. หลุมจอด 15 การท่าได้เตรียมห้อง CIP5 ชั้น 2 อาคาร 1 ไว้รับรองผู้โดยสาร ผ่านขั้นตอนนำเข้าตามปกติ โดยมีผู้โดยสารจำนวน 354 คน (รวมเจ้าหน้าที่ที่เดินทางไปประสานความช่วยเหลือ 364 คน)
ส่วนสายการบินอีกสองลำ uas flight esj 007 130 คน flight esj 007a อีก 130 คน คาดว่าน่าจะเดินทางมาถึงประเทศไทยประมาณ 22.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ต่อไป นอกจากนั้นยังมีเครื่อง C-130 รอประสานอยู่
หน่วยงานที่ร่วมการประสานดังนี้ กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล กรมสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ กระทรวงการต่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย บริษัทการบินไทย สนง.ตรวจคนเข้าเมือง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ฯลฯ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น