วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556

อาชีพที่ซาอุฯ ห้ามคนต่างชาติทำ

       ในขณะนี้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนกำลังตื่นตัวในการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งด้านแหล่งท่องเที่ยว การเดินทางขนส่ง มาตรฐานสินค้าและบริการ ความมั่นคงของประเทศ รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เข้าใจกฎระเบียบ ประเทศต่างๆ ในการต้อนรับชาวต่างชาติ หรือเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ 

       สถานอัครราชทูตไทย ณ กรุงริยาด ประเทศซาอุดิอาระเบียได้มีประกาศตำแหน่งงานต่างๆ ที่สงวนไว้สำหรับชาวซาอุดีอาระเบียเท่านั้น เพื่อให้คนไทยได้เข้าใจและไม่ถูกหลอกให้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ดังนี้ 

1  ผู้จัดการบริหารทรัพยากรบุคคล( Executive HR manager)
2  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR manager)
3  ผู้จัดการด้านแรงงาน (Labor affairs manager)

4  ผู้จัดการด้านธุรการ (Staff relations manager)

5  ผู้เชี่ยวชาญงานธุรการ (Staff relations specialist)
6  พนักงานเสมียนธุรการ (Staff relations clerk)
7  พนักงานรับสมัครงาน (Recruitment clerk)
8  พนักงานกิจการบุคคล (Staff affairs clerk)
9  เสมียนควบคุมการเข้าร่วมประชุม ( Attendance control clerk)
10 พนักงานต้อนรับ (ทั่วไป) (Receptionist (general)
11 พนักงานต้อนรับโรงแรม (Hotel receptionist)
12 พนักงานต้อนรับผู้ป่วย ( Health receptionist)
13 พนักงานรับเรื่องร้องเรียน ( Claims clerk)
14 เลขานุการด้านการเงิน  (Treasury secretary)
15 พนักงานรักษาความปลอดภัย (Security)
16 นายหน้า(ตัวแทน) ติดต่อ/เดินเรื่อง  (Broker)
17 ช่างกุญแจ  (Key specialist)
18 นายหน้า(ตัวแทน) ด้านศุลกากร (Customs broker)
19 พนักงานขายสินค้าสตรี (Female sales specialists (women only)

อ้างอิง http://www.thaiembassy.org/riyadh/th/thai-people/35804-อาชีพที่ซาอุฯห้ามคนต่างชาติทำ.html#.Ua8dJP7bcPI.facebook

ด้วยความปรารถนาดีจาก 
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงริยาด
http://www.thaiembassy.org/riyadh/th/
กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
กรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศ
123 ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม 10210
โทร. 0 2575 1047-51
โทรสาร  0 2575 1052

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น