วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส ร่วมทำบุญวันเข้าพรรษาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส ร่วมทำบุญวันเข้าพรรษา
           เอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างวัดหลวงอาร์เจนตินา ในเทศกาลบุญเข้าพรรษา
           เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2557 นายเมธา พร้อมเทพ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ตลอดจนสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้เข้าร่วมงานบุญเข้าพรรษาที่วัดหลวงอาร์เจนตินา เมืองซาสโคมุส โดยได้ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนสร้างวัดเป็นจำนวนกว่า 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีพระมหาชัยพิชิต ฐานุตตโร เจ้าอาวาสวัดหลวงอาร์เจนตินาเป็นผู้รับมอบ
           วัดหลวงอาร์เจนตินาเป็นวัดที่มีพระธรรมทูตจากประเทศไทยจำพรรษาอยู่ ตั้งอยู่ที่เมืองซาสโคมุส ห่างจากกรุงบัวโนสไอเรสไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 130 กม. ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมของชาวไทยและลาวในอาร์เจนตินาในการปฏิบัติธรรมและศาสนกิจในโอกาสต่างๆ รวมทั้งเป็นแหล่งเผยแพร่ศาสนาพุทธในอาร์เจนตินาด้วยThai Embassy in Argentina made merits for Buddhist Lent Day
           Thai Ambassador to Argentina together with officials and staffs of the Royal Thai Embassy in Argentina gave donations to Wat Luang Argentina on the Buddhist Lent Day to help the construction of the temple.
            On 12 July 2014, Mr. Medha Promthep, Thai Ambassador to Argentina, together with officials and staffs of the Royal Thai Embassy and Thai Trade Office in Argentina participated in the merit making ceremony to cerebrate the Buddhist Lend day at Wat Luang Argentina in Chascomus. Ambassador Medha, on behalf of Embassy's delegation, offered food and donations of more than 2,000 USD for the construction of the temple to Phra Mahapichai Thanuttaro, the temple's abbot.
           Wat Luang Argentina is a Buddhist temple which is the residence of Dhammaduta (Buddhist missionary monks) from Thailand in Argentina. The temple is situated in Chascomus, a small town 130 Km. from Buenos Aires City, serves as a center for Thai and Laos community to practice Buddhist dharma and perform religious activities, as well as to teach Buddhism to Argentina people.

***********************************
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส
ประเทศอาร์เจนตินา
http://www.thaiembargen.org

กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
กรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศ
123 ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม 10210
โทร. 0 2575 1047-51
โทรสาร  0 2575 1052

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น