วันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557

พึงตระหนัก ... ก่อนไปทำงานที่ลิเบีย (ต่อ)
                พี่น้องแรงงานไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานที่ประเทศลิเบียจำเป็นต้องรู้ข้อมูลสำคัญที่สถานทูตไทยประจำกรุงตริโปลี รายงานสรุปมาให้ทราบ ดังนี้
        1. ต้องระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เพราะหลายเมืองในประเทศลิเบีย ไม่ว่ากรุงตริโปลี  ซึ่งเป็นเมืองหลวง หรือเมืองสำคัญอื่น ๆ อาทิ  เบงกาซี  ชินตัน  มิซาราตา ฯลฯ  ยังเต็มไปด้วยกองกำลังติดอาวุธกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งตกลงกันเรื่องผลประโยชน์ไม่ได้ พร้อมจะก่อสถานการณ์ความรุนแรงได้ทุกขณะ
        2. ประชาชนลิเบียและชุมชนชาวต่างชาติ  ยังไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นปกติเหมือนเมื่อช่วงก่อนเกิดสงครามกลางเมือง
       3. โครงการลงทุนต่าง ๆ ของบริษัทต่างชาติส่วนใหญ่ประสบปัญหาชะงักจนไม่อาจดำเนินการได้
       4.  การโอนเงินจากธนาคารของประเทศลิเบียกลับประเทศไทยหรือโอนไปยังประเทศที่สามมีความยุ่งยากและไม่สะดวกอย่างมาก  คนงานส่วนใหญ่ต้องไปใช้บริการผ่าน Western Union  หรือ   Money Gram ซึ่งคิดค่าธรรมเนียมในอัตราค่อนข้างสูงและจำกัดวงเงินที่จะส่ง
      5.  หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  กฎระเบียบขาดความชัดเจน  ส่วนหนึ่งสืบเนื่องจากการต้องรอรัฐบาลใหม่ที่จะมาจากการเลือกตั้งภายหลังการร่างและประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่  ทั้งนี้การรอคอยรัฐบาลใหม่อาจยาวนานไปถึงสิ้นปีนี้ หรือต้นปี ๒๕๕๘  ไม่มีอะไรแน่นอน

ปัจจุบันทุกข์ของพี่น้องแรงงานไทยในประเทศลิเบียจึงมีอย่างไม่จบสิ้น  ...  จะขอรายงานต่อในตอนหน้า
ผู้อำนวยการสุวัฒน์ แก้วสุข
ผอ กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
                                                                        ..........................................

กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
กรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศ
123 ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม 10210
โทร. 0 2575 1047-51
โทรสาร  0 2575 1052

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น