วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ไทยบริจาคเงินสนับสนุน "บ้านสวัสดิการ" ของบรูไน

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 ท่านทูตอภิชาติ เพ็ชรรัตน์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน ได้บริจาคเงินจำนวน 1,500 ดอลลาร์บรูไน (ประมาณ 37,500 บาท) ให้กับ "บ้านสวัสดิการ" (เพื่อเยาวชนและสตรี) สังกัดกรมพัฒนาชุมชุน กระทรวงวัฒนธรรม เยาวชนและกีฬาของบรูไน
การมอบเงินครั้งนี้เป็นครั้งที่สองหลังจากที่เคยบริจาคให้กับองค์กรแห่งนี้มาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งเป็นการขอบคุณที่ "บ้านสวัสดิการ" ได้เคยให้ที่พักพิงแก่หญิงไทยที่ตกทุกข์ได้ยากที่ถูกกันตัวไว้เป็นพยานในคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์จนได้รับการปล่อยตัวกลับประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2553-2555 รวมทั้งสิ้น 14 ราย ดังนั้น การบริจาคครั้งนี้เป็นการแสดงความขอบคุณและตอบแทนกระทรวงวัฒนธรรมฯ ของบรูไน ที่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลไทยในการช่วยดูแลหญิงไทยที่ตกทุกข์ได้ยากเป็นอย่างดี
ท่านทูตได้กล่าวว่าการบริจาคครั้งนี้ แม้จะเป็นเงินเพียงเล็กน้อยแต่ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ "บ้านสว้สดิการ" ต่อไป ในการที่จะเป็นที่พึ่งของผู้ที่ถูกกระทำทารุณกรรม หรือตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ซึ่งต้องการที่พึ่งพิง การเยียวยาทางจิตใจ รวมั้งการฝึกทักษะอาชีพเพื่อกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ
ท่านทูตอภิชาติ เพ็ชรรัตน์ มอบเงินบริจาคแก่ ผู้อำนวยการ
"บ้านสวัสดิการ"
ท่านทูตอภิชาติฯ ยังได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนของบรูไนด้วยว่า ภาพรวมของการล่อลวงหญิงไทยมีแนวโน้มมากขึ้น และรัฐบาลไทยดำเนินความพยายามทุกวิถีทางเพื่อแก้ปัญหานี้ โดยในส่วนของความร่วมมือกับบรูไนนั้น ได้มีการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MoU) ด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ระหว่างไทยกับบรูไนแล้วซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในระดับทวิภาคีที่เป็นรูปธรรมต่อไป

ที่มา : สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น