วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556

การคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในเมียนมาร์


คงไม่ต้องบรรยายกันให้มากความว่าปัจจุบันประเทศพม่า หรือเมียนมาร์ เพื่อนบ้านใกล้ชิดของไทยเรากำลังเนื้อหอมขนาดไหน นอกจากเมียนมาร์จะผ่อนคลายกฎเกณฑ์เข้มงวดต่างๆ เพื่อส่งเสริมทั้งภาพลักษณ์ของประเทศและดึงดูดต่างชาติให้เข้าไปท่องเที่ยว ลงทุน และประกอบธุรกิจต่างๆ กันอย่างมากมายมหาศาลแล้ว การรวมตัวในเรื่องเขตเศรษฐกิจอาเซียน หรือ A.E.C ยิ่งทำให้พม่ากลายเป็นเหมือนขุมทองของชาวต่างชาติมากหน้าหลายตาต่างมุ่งหน้าเข้าพม่า "ขุดทอง" หรือหาประโยชน์จากทรัพยากรที่ยังอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งผลประโยชน์จากการค้าการลงทุนด้านต่างๆ 

ในฐานะประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชิด ไทยเราคงไม่ปล่อยให้โอกาสนี้หลุดลอยไป อันที่จริงคนไทยเราทำการติดต่อค้าขายกับพม่ามาเนิ่นนานแล้วแม้พม่าจะเคยปิดประเทศและเข้มงวดกวดขันกับเรื่องเศรษฐกิจการค้าการลงทุนของชาวต่างชาติค่อนข้างมาก พอพม่าเปิดประเทศขนาดนี้ คนไทยก็เพิ่มจำนวนหลั่งไหลบุกพม่าอย่างล้นหลาม  และเป็นเรื่องธรรมดาที่ปัญหาต่างๆ ก็เพิ่มปริมาณตามมาด้วยเช่นกัน

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง ตระหนักถึงปัญหาเรื่องการให้ความดูแลคุ้มครองคนไทยในประเทศเมียนมาร์ จึงได้มีการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้บริการคนไทยและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนคนไทยในเมียนมาร์ที่นับวันจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555 ได้จัดห้องรับรองคนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือหรือคำแนะนำจากสถานทูต เป็นห้องที่มีบรรยากาศผ่อนคลายและเป็นกันเอง นอกจากนี้ ทางสถานทูตยังได้บรรจุคู่มือคนไทยในเมียนมาร์ไว้ในเว็บไซต์ของสถานทูตด้วย  http://www.thaiembassy.org/yangon  

ในด้านการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนชาวไทยนั้น สถานทูตได้ร่วมมือกับสมาคมคนไทยในเมียนมาร์จัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นเป็นประจำ เช่นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2555 ซึ่งมีคนไทยเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก  และเมื่อมีโอกาส ทางสถานทูตก็จะเดินทางไปเยี่ยมคนไทยที่อยู่ตามพื้นที่ห่างไกลเมืองย่างกุ้ง เช่น ระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2556 นี้ ทางสถานทูตก็กำหนดจะจัดโครงการกงสุลสัญจรเพื่อพบปะกับพี่น้องชาวไทยในเมืองมัณฑะเลย์และพื้นที่ใกล้เคียง และให้บริการด้านกงสุล อาทิ งานนิติกรณ์และทะเบียนราษฎร์

สำหรับคนไทยที่ถูกจับกุมคุมขังอยู่ในเมียนมาร์ สถานทูตก็จัดให้เจ้าหน้าที่กงสุล เข้าเยี่ยมนักโทษไทยตามทัณฑสถานต่างๆ ในพม่า ทุกๆ 3 เดือน โดยการเข้าเยี่ยมทุกครั้งจะนำยารักษาโรคและสิ่งของจำเป็นไปมอบให้แก่นักโทษด้วย และหากมีญาติประสงค์จะขอเข้าเยี่ยม ทางสถานทูตก็จะเป็นผู้ประสานงานให้ การเข้าเยี่ยมนักโทษไทยอย่างสม่ำเสมอนี้ช่วยให้นักโทษไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและไม่ต้องทำงานใช้แรงงาน

จะไปพม่า ไม่ว่าจะไปเพื่อท่องเที่ยวหรือธุรกิจ เข้าเว็ปไซต์ของสถานทูตไทยที่ย่างกุ้งก่อนนะครับ จะได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์และจะได้ไม่ต้องไปทำอะไรที่ผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัว อีกทั้งถ้าต้องไปตกทุกข์ได้ยากขึ้นมาจะได้ีู้ว่าจะต้องทำอย่างไร

มีปัญหาอะไรระหว่างอยู่เมืองนอก สถานทูต/สถานกงสุลไทยในต่างประเทศเป็นที่พึ่งของท่านได้ตลอดเวลา อย่าลืมจดที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของสถานทูต/สถานกงสุล ของไทยในประเทศที่ท่านจะเดินทางไปทุกครั้งที่จะไปต่างประเทศนะครับ
  
ที่มา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง
       : กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
         กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น