วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ปัญหาทะเลาะวิวาท...กระทบแรงงานไทย

           น่าชื่นชมกับแรงงานไทยที่ชื่นชอบของนายจ้างต่างชาติ เพราะมีฝีมือและทักษะในการทำงานที่ดี แต่แรงงานไทยก็ยังคงมีปัญหาการดื่มสุราเป็นจุดอ่อนอย่างบ่อยครั้งที่ไปทำงานในต่างประเทศ เพราะเมื่อดื่มสุราก็มักจะเกิดปัญหาทะเลาะวิวาทตามมา และสร้างความเอิอมระอาให้กับนายจ้าง ซึ่งถ้าเกิดเป็นประจำอาจส่งผลให้นายจ้างหันไปจ้างแรงงานชาติอื่นแทน
ดังเช่น ปัญหาระหว่างแรงงานไทยกับแรงงานอินโดนีเซียในเมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ล่าสุดแรงงานไทยออกไปดื่มสุราหลังเลิกงานนอกแคมป์และไปก่อเรื่องทะเลาะวิวาท ทำให้แรงงานไทย 1 คนได้รับบาดเจ็บ ต่อมาก็ยังคงมีเหตุรุมทำร้ายคนไทยอย่างรุนแรงและเป็นประจำอีก ทำให้คนไทยจำนวนมากเกิดความหวาดกลัว และติดต่อให้สำนักงานแรงงานช่วยส่งตัวแรงงานไทยกลับ และแจ้งให้ระงับการจำหน่ายสุราในแคมป์แรงงานด้วย
ดังนั้นจึงได้มีการเน้นย้ำเรื่องกฎระเบียบที่เข้มงวดเรื่องการดื่มสุราและการทะเลาะวิวาท ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อแรงงานไทยจำนวน 420 คนในนิคมอุตสาหกรรมได้

            สถานทูตขอประชาสัมพันธ์เตือนแรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศให้ละเว้น ลด หรือเลิกดื่มสุรา เพราะไม่เพียงแค่ไม่ดีต่อสุขภาพของตัวแรงงานเอง ยังอาจนำไปสู่ปัญหาการทะเลาะวิวาท อีกทั้งยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของแรงงานไทยโดยรวมที่มีระเบียบวินัยและรับผิดชอบด้วย    กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
กรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศ
123 ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม 10210
โทร. 0 2575 1047-51
โทรสาร  0 2575 1052

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น