วันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2556

สถานทูตไทย ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแก่บุคคลสัญชาติไทย    สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแก่บุคคลสัญชาติไทย ผู้ที่มีถิ่นพำนักในสาธารณรัฐอิตาลี ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป ตามนโยบายการทูตเพื่อประชาชน และความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงมหาดไทย


    โดยเปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่บุคคลสัญชาติไทยผู้มีถิ่นพำนักในสาธารณรัฐอิตาลี ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป ในวันและเวลาทำการของฝ่ายกงสุล คือวันจันทร์ถึงศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 09.30 น. - 12.30 น. ดังรายละเอียดในประกาศต่อไปนี้
 


นายสุรพิทย์ กีรติบุตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ถ่ายรูปร่วมกับผู้มาขอรับบริการจัดทำบัตรประชาชนที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันแรก (16 ต.ค. 56) โดยมีเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทย 
ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นสักขีพยาน 

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี
http://www.thaiembassy.it/
กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
กรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศ
123 ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม 10210
โทร. 0 2575 1047-51
โทรสาร  0 2575 1052

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น