วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ข้อควรรู้ก่อนเดินทาง :กฎใหม่แอฟริกาใต้

ปัจจุบันได้มีคนไทยเดินทางเข้า - ออก และพำนักอาศัยในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ กว่า 4,000 คน การเดินทางไปยังสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ นั้น โดยปกติแล้วหลังจากที่ลงจากเครื่องบินแล้ว จะต้องไปผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง ก่อนจะออกจากสนามบินแต่ล่าสุด...กระทรวงมหาดไทย สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ประกาศให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ทุกสัญชาติ ที่ประสงค์จะเดินทางเข้า - ออก สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ดังนี้
1. สูติบัตรของผู้เดินทางที่ระบุชื่อบิดาและมารดา
2. หนังสือเเสดงความยินยอมให้เดินทางจากบิดาและมารดา
3. สำเนาหนังสือเดินทางของบิดาและมารดา
4. ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวทั้ง 3 ฉบับจะต้องผ่านกระบวนการทางนิติกรณ์จากทางการของประเทศที่บุคคลนั้นมีสัญชาติอยู่ ( สำหรับคนไทยสามารถดำเนินการรับรองเอกสารได้ที่ กองสัญชาติและนิติกรณ์ : http://www.consular.go.th/main/th/services/1303 )

ดังนั้นเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทางสำหรับผู้ปกครองและบุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปีทั้งผู้ที่กำลังจะเดินทางกลับประเทศไทย และผู้ที่จะเดินทางไปยังสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ควรจัดเตรียมเอกสารดังกล่าวให้พร้อมก่อนเดินทาง 


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย
http://www.thaiembassy.org/pretoria/


กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
กรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศ
123 ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม 10210
โทร. 0 2575 1047-51
โทรสาร  0 2575 1052
http://protectthaicitizen.blogspot.com
www.facebook.com/protectthai.consular

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น