วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2554

บัวแก้วเตรียมพร้อมอพยพคนไทยในซีเรียตามที่มีเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลในประเทศซีเรียที่มีแนวโน้มจะมีความรุนแรง ยืดเยื้อ และขยายตัวออกไปตามเมืองสำคัญๆ ที่มีคนไทยอาศัยอยู่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ซึ่งติดตามสถานการณ์ในซีเรียมาโดยตลอดได้เตรียมการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับคนไทยในซีเรียในการเตรียมพร้อมอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยทันทีหากสถานการณ์เลวร้ายลง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด (ซึ่งรับผิดชอบดูแลเขตอาณาประเทศซีเรียด้วย) รายงานว่าปัจจุบันมีคนไทยพำนักอยู่ในซีเรียประมาณ 70 คน เป็นกลุ่มหญิงไทยที่สมรสกับชาวซีเรียประมาณ 20 คน นอกจากนั้นเป็นนักเรียนและพนักงานสปา ขณะนี้คนไทยทุกคนปลอดภัยดีเพราะพำนักอาศัยอยู่ในเขตเมืองใหญ่ เช่น ดามัสกัส และอาลิปโป ซึ่งสถานการณ์ยังคงเป็นปกติ คนไทยทุกคนยังไม่มีความวิตกกังวล แต่อย่างไรก็ดี ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ซึ่งหากรุนแรงขยายตัวเข้ามาในเขตเมืองที่อาศัยอยู่ก็จะจะพิจารณาอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ซักซ้อมแผนการอพยพกับสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำกรุงดามัสกัสและคนไทยในซีเรียไว้แล้ว โดยจะให้ทุกคนมารวมตัวที่บ้านพักแห่งหนึ่งของคนไทยชานกรุงดามัสกัส เพื่อรอประเมินสถานการณ์และหากต้องอพยพก็จะสามารถดำเนินการทันทีโดยจะเดินทางโดยรถยนต์ไปยังประเทศเลบานอน (ห่างออกไปประมาณ 30-40 กิโลเมตร) หรืออาจใช้เที่ยวบินพานิชย์ปกติหรือเที่ยวบินพิเศษตามแต่สถานกาณ์จะอำนวย
  
สถานการณ์การประท้วงในซีเรียเริ่มมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2554 โดยชาวซีเรียที่ไม่พอใจการปกครองออกมาเรียกร้องขับไล่ประธานิบดี Bashar al-Assad ที่ปกครองซีเรียมายาวนาน รัฐบาลตอบโต้กลุ่มผู้ประท้วงด้วยความรุนแรงทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ล่าสุด เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2554 สันนิบาตชาติอาหรับได้มีมติคว่ำบาตทางเศรษฐกิจต่อซีเรีย ทำให้เกรงกันว่าฝ่ายรัฐบาลซีเรียจะยิ่งใช้ความรุนแรงปราบปรามผู้ประท้วงมากขึ้นและสถานการณ์จะเลวร้ายลงไปอีก

ที่มา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด
          กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ  กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น