วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554

คนไทยถูกรีดไถในแอฟริกาสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศแถบแอฟริกากลางรายงานว่า ได้เกิดกรณีบ่อยครั้งที่คนไทยที่เดินทางผ่านหรือทำงานในประเทศในภูมิภาคแอฟริกาถูกเรียกร้องเงินโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ โดยมิชอบ หรือจะเรียกอีกอย่างคือถูกรีดไถนั่นเอง ทั้งที่มีเอกสารแสดงตนหรือเอกสารเกี่ยวกับการทำงานถูกต้องทุกอย่าง โดยเจ้าหน้าที่จะทำเป็นขอตรวจเอกสารและจะยึดไว้จนกว่าจะได้ีรับเงิน ดังเช่นเมื่อช่วงกลางเดือนธันวาคม ที่ผ่านมา ก็มีคนไทยที่ทำงานในประเทศในแถบแอฟริกากลางถูกตำรวจรีดไถ ต้องเสียเงินไปหลายสตางค์ และไม่ใช่ครั้งแรกที่คนไทยรายนี้ต้องประสบเคราะห์กรรมเช่นนี้ เพราะครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้ว
สถานที่ที่มีการรีดไถกันมากที่สุดเห็นจะเป็นที่สนามบิน โดยมีทั้ง ตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร บางครั้งก็มีเจ้าหน้าที่สายการบินและพ่อค้ารู้เห็นเป็นใจด้วย แม้แต่อาหารที่คนไทยมักชอบนำติดตัวไปเช่น น้ำปลา กะปิ เครื่องปรุงอาหาร ก็จะกลายเป็นปัญหาเพราะเจ้าหน้าที่จะตรวจตราเข้มงวดและมักจะต้องจบลงโดยถูกรีดไถเงินเพื่อความสะดวกให้ผ่านของได้
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ฝากเตือนมายังคนไทยที่จะเดินทางไปหรือผ่านประเทศในภูมิภาคแอฟริกาให้ระวังการถูกรีดไถจากคนพวกนี้ให้ดี และถ้ามีใครมาเสนอขายอวัยวะหรือชิ้นส่วนหรือซากของสัตว์ป่าก็ขอให้งดซื้อสินค้าเหล่านั้นเนื่องจากผิดกฎหมายห้ามมีไว้ในครอบครอง นอกจากนี้ การนำสินแร่ต่างๆ หรือหินมีค่าออกจากประเทศแถบนี้จะต้องมีใบอนุญาตอย่างถูกต้อง มิฉะนั้นอาจได้รับโทษทั้งจำทั้งปรับ


หากท่านพบปัญหาถูกรีดไถโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือของสายการบิน ขอให้จดชื่อและตำแหน่ง วันเวลาที่ถูกรีดไถ และแจ้งสถานเอกอัครราชทูตของไทยในประเทศนั้นๆ หรือประเทศใกล้เคียง หรือกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อดำเนินการต่อไป

ที่มา  : กระทรวงการต่างประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น