วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2554

แพทย์ญี่ปุ่นแนะนำคนไทยจะไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น


จากการที่รัฐบาลญี่ปุ่นมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศไทย โดยอนุญาตให้พนักงานคนไทยที่ทำงานกับบริษัทญี่ปุ่นที่ประสบปัญหาอุทกภัยให้ไปทำงานชั่วคราวที่ประเทศญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จึงได้แจ้งข้อมูลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพไว้ ดังนี้
                1. ผู้ที่อาศัยในญี่ปุ่นส่วนใหญ่มีประกันสุขภาพ เนื่องจากการรับบริการทางการแพทย์ในญี่ปุ่นมีค่าใช้จ่ายสูงมาก จึงมีปัญหาการจ่ายค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉินในประเทศญี่ปุ่น ดังนั้น จึงควรทำประกันสุขภาพก่อนเดินทางไปญี่ปุ่น
                2. การณีที่มีโรคประจำตัว ควรเตรียมยาประจำตัวไปให้เพียงพอเพื่อการรักษาต่อเนื่อง เนื่องจากยาที่เคยใช้ที่ประเทศไทยอาจจะหาไม่ได้ที่ประเทศญี่ปุ่น หรือหาได้ในราคาที่แพงกว่าในประเทศไทยมาก นอกจากนี้ ญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้ส่งยาที่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์ทางไปรษณีย์

นอกจากนี้ คุณหมอทาคาชิ ซาวาดะ แพทย์อาสาสมัครชาวญี่ปุ่นได้ให้คำแนะนนำด้านสุขภาพสำหรับคนไทยที่จะเดินทางไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น ดังนี้
 1. ฤดูหนาวในญี่ปุ่น อากาศจะหนาวมากและมีหิมะตก ด้วย จึงควรเตรียมเครื่องกันหนาวให้เพียงพอ และไข้หวัดใหญ่มักจะระบาดในช่วงฤดูนี้ จึงควรป้องกันโดยการกลั้วคอและล้างมือทุกครั้งที่กลับจากข้างนอก หากไอหรือจามควรใช้หน้ากากอนามัยปิดปากและจมูก


2. การซื้อยาในประเทศญี่ปุ่นเป็นเรื่องยากหากไม่เข้าใจภาษาญี่ปุ่น ดังนั้น ผู้ที่มีโรคประจำตัวควรให้แพทย์ที่ดูแลออกใบวินิจฉัยโรคโดยระบุอาการและยาที่ใช้อยู่เป็นภาษาอังกฤษเพื่อที่แพทย์ญี่ปุ่นจะได้เข้าใจได้ และควรปรึกษาแพทย์ก่อนออกเดินทางมาญี่ปุ่นว่าจะสามารถสั่งยาสำรองล่วงหน้าเป็นระยะเวลานานได้หรือไม่เนื่องจากต้องเดินทางไปต่างประเทศ
                       
3. การเข้ารับการรักษาพยาบาลในประเทศญี่ปุ่นมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ควรปรึกษากับบริษัทนายจ้างก่อนว่าจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลอย่างไร ตามกฎหมายญี่ปุ่นถึงแม้จะเป็นโรคเรื้อรังแต่หากอยู่ในความควบคุมดูแลและไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน บริษัทจะไม่สามารถใช้อาการจ็บป่วยเป็นข้ออ้างในการเลิกจ้างหรือโยกย้ายตำแหน่งของลูกจ้างได้
4. โรงพยาบาลในญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะรับผู้ป่วยนอกเฉพาะช่วงเช้า ผู้ที่ป่วยหนักหรือมีโรคประจำตัวที่ต้องพบแพทย์เฉพาะทางควรไปโรงพยาบาลในช่วงเช้าและควรให้คนที่พูดภาษาญี่ปุ่นได้พาไป การณีที่ต้องการล่ามที่จะช่วยรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน ขอแนะนำให้ปรึกษากับหน่วยงานตามรายละเอียด ดังนี้

                             *** ตะวัน  (กลุ่มให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพแก่คนไทยในญี่ปุ่น) โทร 080-3791-3630
                                                  วันพฤหัสบดี  9.00-16.00 น.  วันเสาร์  17.30 -22.00 น.
                                       *** AMDA (แอมด้า : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสถานพยาบาลนานาชาติ) โทร 03-5285-8088 
                                                  ทุกวัน 9.00-20.00 น.
                                       *** สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ฝ่ายกงสุล แผนกคุ้มครองคนไทย 
                                                  โทร 090-4435-7812 


ที่มา  : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น