วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เตือนหญิงตั้งครรภ์..ไปต่างแดน


               ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สถานทูตไทยประจำประเทศสิงคโปร์ได้รับโทรศัพท์ฉุกเฉินจากโรงพยาบาลแม่และเด็กแห่งหนึ่ง ร้องขอให้เดินทางไปช่วยเหลือสตรีไทย 1 ราย ซึ่งท้องแก่และต้องคลอดบุตรอย่างปัจจุบันทันด่วน
                ทางสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ สิงคโปร์เผยว่าหญิงผู้นี้มีกำหนดกลับสู่ประเทศไทยหลังให้กำเนิดบุตรสาวเพียง 1 วัน เธอมีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยเนื่องจากไม่มีญาติหรือคนรู้จักอยู่ในสิงคโปร์เลย เธอไม่มีเงินมากพอสำหรับจะซื้อตั๋วเครื่องบินเพื่อเดินทางกลับพร้อมกับบุตร ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของกงสุลไทยที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือและให้การดูแล
                บ่อยครั้งที่หญิงมีครรภ์ได้ให้กำเนิดบุตรในต่างแดนโดยขาดความพร้อมในด้านต่างๆ ก่อให้เกิดปัญหาที่ยุ่งยากดังในกรณีข้างต้น
            จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้เห็นได้ชัดเจนว่าในการเดินทางไปต่างประเทศของหญิงมีครรภ์ที่มีกำหนดใกล้คลอดนั้นมีความเสี่ยงในความปลอดภัยค่อนข้างสูง ยิ่งหากไม่มีญาติพี่น้องหรือคนรู้จักก็จะตกอยู่ในสภาพที่ลำบาก จึงไม่ควรเดินทางไปต่างประเทศ นอกจากนี้ การคลอดบุตรที่ต่างประเทศอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูง ทั้งยังมีความยุ่งยากในการดำเนินการขอเดินทางกลับประเทศไทย
                งานนี้ กงสุลได้จดทะเบียนเกิด (สูติบัตร) ให้ทารกแรกเกิดและออกเอกสารเดินทางชั่วคราวให้ รวมทั้งได้ประสานกับตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์ จนสองแม่ลูกสามารถกลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

ที่มา : สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์

1 ความคิดเห็น: