วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2555

ชาวใต้แห่ใช้บริการรับรองเอกสารที่สำนักงานหนังสือเดินทางหาดใหญ่จากการที่กรมการกงสุลได้ขยายบริการด้านการรับรองเอกสารไปยังส่วนภูมิภาค เพื่อให้บริการกับประชาชนที่ประสงค์จะใช้บริการรับรองเอกสารต่างๆ ประชาชนก็ได้รับทราบและมาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างเช่นที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จ. สงขลา (หาดใหญ่) ในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีผู้มาขอใช้บริการเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจากเดิม ทางด้านประชาชนผู้มาใช้บริการต่างก็บอกว่าได้รับความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายและเวลาเป็นอย่างมากเพราะไม่ต้องเดินทางไปถึงกรุงเทพฯ

นายเอกอรรถ ทิตาราม หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จ. สงขลา ยังแจ้งด้วยว่า สำนักงานฯ มีเขตติดต่อใกล้เคียงกับประเทศมาเลเซีย ผู้มาขอใช้บริการ ทั้งหนังสือเดินทางและการรับรองเอกสารส่วนใหญ่จึงเป็นคนไทยในจ.สงขลารวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งส่วนใหญ่จะมาขอบริการรับรองเอกสารทะเบียนราษฎร์/ทะเบียนครอบครัว หนังสือให้ความยินยอมของบิดามารดาเพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศ เอกสารราชการอื่นๆ นอกจากนี้ ยังมีชาวมาเลเซียที่ติดต่อค้าขายอยู่แถบภาคใต้ของไทยนำเอกสารเกี่ยวกับการค้า การก่อตั้งนิติบุคคล มารับการประทับตรารับรองด้วย

หัวหน้าสำนักงานยังได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการที่มีหญิงไทยจำนวนมากที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือยื่นขอรับรองเอกสารประเภทหนังสือรับรองความเป็นโสดและทะเบียนสมรสที่ออกให้โดยสำนักงานอำเภอในเขตจังหวัดสงขลาและจังหวัดอื่นๆ พร้อมคำแปล เพื่อใช้ประกอบการขอจดทะเบียนสมรสกับชาวมาเลเซียหรือในทางกลับกันชายชาวมาเลเซียจะยื่นคำร้องขอให้รับรองหนังสือรับรองความเป็นโสดเพื่อใช้ประกอบการจเทะเบียนสมรสกับหญิงไทย เรื่องนี้ นับเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงเนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่า ปัจจุบันมีขบวรการค่าแรงงานในประเทศมาเลเซียที่ใช้การจดทะเบียนสมรสกับหญิงไทยเพื่อขอวีซ่าเข้าไปทำงานในมาเลเซีย (เรื่องหญิงไทยที่มาเลเซียนี้ได้เคยนำเสนอมาแล้ว)

ที่มา : สำนักงานหนังสือเิดินทางชั่วคราว จ. สงขลา
       : กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
         กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น