วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555

สถานทูตไทยที่วอชิงตันประกาศเตือนเรื่องการปลอมแปลงเอกสาร

งานเข้า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้รับจดหมายตีกลับฉบับหนึ่ง ซึ่งพบว่าเป็นจดหมายที่มีผู้ปลอมแปลงโดยลงลายมือชื่อของเอกอัครราชทูต เพื่อแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อคนไทยคนหนึ่งในลักษณะข่มขู่ให้คนไทยคนนี้ยุติการทำงานที่ผิดกฎหมายและขอให้เดินทางออกจากสหรัฐฯ
สถานทูตจึงต้องออกประกาศเตือนคนไทยที่อาจได้รับจดหมายในลักษณะเดียวกันนี้ และยังได้ประสานผ่านวัดไทย/สมาคมคนไทย ต่างๆ เพื่อให้คนไทยในสหรัฐฯพิจารณาใช้ความระมัดระวังหากได้รับจดหมายลักษณะดังกล่าวขอให้ตรวจสอบกับสถานทูตก่อนและอย่าได้หลงเชื่อ พร้อมกับย้ำว่าสถานทูต ไม่มีหน้าที่ดำเนินการที่ส่งผลให้เกิดการจับกุมคนไทยแต่อย่างใด  
จดหมายปลอมที่ส่งถึงคนไทยในสหรัฐอเมริกา 

เรื่องนี้ ก็ขอย้ำกันอีกครั้งว่า หน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งสถานทูต/สถานกงสุลไทยทุกแห่ง คือการให้ความดูแล คุ้มครองคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยทุกคน ไม่ว่าคนไทยผู้นั้นจะอยู่ในต่างประเทศในสถานะใด และไม่มีทางเลยที่จะดำเนินการใดๆ เช่นออกหนังสือราชการหรือเอกสารใดๆ ในเชิงข่มขู่หรือบีบบังคับผู้ใด 
หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถตรวจสอบกับสถานทูต/สถานกงสุล หรือกระทรวงการต่างประเทศได้ตลอดเวลา อย่าหลงเชื่อข้อมูลที่มิจฉาชีพนำไปเผยแพร่

ที่ีมา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
        : กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
         กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น