วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555

53 น.ศ.ไทยเคว้ง London Metropolitan University ถูกเพิกถอนใบอนุญาต

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร รายงานว่า เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสหราชอาณาจักร (UK Border Agency-UKBA) ได้ประกาศยกเลิกบอนุญาต Highly Trusted Sponsor License ของ London Metropolitan University าำหรับการสอนนักศึกษาต่างชาติเนื่องจากได้ตรวจสอบพบว่านักเรียนต่างชาติที่เรียนที่สถาบันแห่งนี้มีจำนวนมากที่ไม่มีวีซ่านักเรียนที่ถูกต้องและอาศัยอยู่ในประเทศอังกฤษอย่างผิดกฎหมาย นอกจากนี้ มีการตรวจพบว่า เจ้าหน้าที่ของสถาบันแห่งนี้ไม่มีคุณภาพ บางรายไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และยังมีสาเหตุย่อยอื่นๆ อีกที่เป็นผลให้ UKBA ต้องยกเลิก License สำหรับสอนนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยซึ่งส่งผลต่อนักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษาอยู่ ณ สถานบันแห่งนี้เป็นอย่างมาก รวมถึงนักเรียนชาวไทยที่มีอยู่จำนวน 53 คนด้วย
ในเรื่องนี้ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ได้พบเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อสอบถามถึงการช่วยเหลือนักเรียนไทยจำนวน 53 คน ซึ่งได้รับคำชี้แจงสรุปว่า มหาวิทยาลัยจะช่วยหาที่เรียนใหม่ให้และจะโอนรายวิชาบางส่วนไปยังมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ด้วย นอกจากนี้ ยังจะตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการสมัครขอวีซ่านักเรียนใหม่ การคืนเงินค่าเล่าเรียน โดยนักศึกษาสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ International Office ของมหาวิทยาลัย
สำหรับนักศึกษาที่ได้ส่งวิทยานิพนธ์แล้วและกำลังรอผลยืนยันการจบการศึกษาในกรณี Dissertation ผ่าน มหาวิทยาลัยคาดว่านักศึกษาจะไม่ได้รับผลกระทบจากกรณีนี้ ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้ส่งวิทยานิพนธ์แต่กำลังจะส่งภายในเดือนกันยายนนี้มหาวิทยาลัยก็คาดว่าไม่น่าจะได้รับผลกระทบเช่นกัน
และหากนักศึกษาต่างชาติคนใดอยู่ระหว่างพำนักอยู่นอกสหราชอาณาจักรและจะกลับเข้าสหราชอาณาจักร โปรดติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยก่อนเพื่อยืนยันว่าจะไม่มีปัญหาในการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ส่วนวีซ่านักเรียนของเดิมจะถูกยกเลิกภายใน 60 วันซึ่งมหาวิทยาลัยจะแจ้งนักศึกษาทุกคนเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป
นักศึกษาสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
***Hotline +44(0) 20 7133 4141 หรือ
*** Mr. Mark Bickerton
      Director of International Office
      London Metropolitan University
     E-mail: m.bickerton@londonmet.ac.uk
*** ข่าวจาก UKBA เกี่ยวกับวีซ่านักเรียนการเดินทางเข้าสหราชอาณาจักร:
       http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/siteconten/newsarticles/2012/august/28-LMU-revoked1

ที่มา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น