วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

รัฐบาลเมียนมาร์อภัยโทษแก่นักโทษไทย 84 คน

คนไทย 84 คน ได้กลับบ้านหลังจากที่รัฐบาลของประเทศเมียนมาร์แสดงน้ำใจอภัยโทษแก่นักโทษที่ถูกคุมขังอยู่ทั่วประเทศ

การปล่อยตัวนักโทษชาวไทยครั้งนี้ ได้รับการประสานงานด้วยดีจากทุกฝ่าย โดยนายมิ้นท์ โก มุขมนตรีภาคตะนาวศรีของเมียนมาร์ได้มีคำสั่งด่วนให้ปล่อยตัวนักโทษไทยที่ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำเกาะสองจำนวน 83 คน และเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555 ทางเรือนจำก็ได้ปล่อยนักโทษทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว โดยนอกจากนักโทษชาวไทยที่เรือนจำเกาะสองทั้ง 83 รายดังกล่าวแล้ว รัฐบาลเมียนมาร์ยังได้อภัยโทษนักโทษไทยอีก 1 ราย ที่ถูกคุมขังอยู่ที่เมืองชิตต่วย รัฐยะไข่อีกด้วย รวมเป็นนักโทษชาวไทยทีีได้รับอภัยโทษทั้งสิ้น 84 คน

การอภัยโทษนักโทษในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความตั้งใจของรัฐบาลเมียนมาร์ที่จะเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของรัฐบาลเมียนมาร์ที่จะเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประชาคมระหว่างประเทศ รวมทั้งกระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ ความพยายามจากทั้งระดับสูงและระดับเจ้าหน้าที่ของไทยที่ช่วยผลักดันและติดตามให้การดูแลนักโทษไทยอย่างต่อเนื่องก็น่าจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้นักโทษไทยทั้ง 84 คน ถูกรวมอยู่ในรายชื่อนักโทษที่ได้รับการอภัยโทษในครั้งนี้ด้วย

ถึงแม้ว่าจะยังมีนักโทษชาวไทยยังคงถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำประเทศเมียนมาร์อีกจำนวนหนึ่ง และญาติที่ประเทศไทยอาจจะยังมีความเข้าใจผิดว่าทางการไทยและสถานเอกอัครราชทูตไทยไม่ดูแล ซึ่งในความเป็นจริง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยโดยเฉพาะสถานทูตไทยได้ให้การดูแลนักโทษไทยทุกคนอย่างทั่วถึง มีการติดตามสอบถามสถานะความเป็นอยู่ของนักโทษทุกคนจากพัศดีอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ สถานทูตยังได้ยื่นเรื่องเพื่อขออภัยโทษ/ขอลดโทษให้แก่นักโทษไทยทุกคนตามโอกาสสำคัญๆทุกครั้งโดยไม่แบ่งแยก และรับรองว่าไม่มีการเลือกปฏิบัติอย่างแน่นอน และขอให้ญาติของนักโทษเข้าใจด้วยว่า สถานทูตไม่สามารถแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมของเมียนมาร์ได้ และการอภัยโทษหรือการปล่อยตัวนักโทษคนใดเป็นเรื่องของทางการเมียนมาร์เป็นผู้พิจารณากำหนดเอง

ที่มา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น