วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555

สถานทูตไทยหนุนสุดตัวจัดตั้งชมรมคนไทยในอิหร่าน


ประเทศไทยกับประเทศอิหร่านแม้จะอยู่ห่างไกลกันแต่ก็มีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกันมาช้านานหลายร้อยปีตั้งแต่เรียกกันว่าเปอร์เชีย แม้จะผ่านคืนวันมาแสนนาน จนถึงวันนี้ ความสัมพันธ์ก็ยังมิได้เลือนหาย ไทยและเปอร์เชียหรืออิหร่านยังคงมีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันมีคนไทยพำนักอาศัยในประเทศอิหร่านกว่า 250 คน ทั้งนักเรียน นักธุรกิจ ตลอดจนแรงงานและผู้ที่สมรสกับชาวอิหร่าน ซึ่งตลอดมาก็มีการรวมตัวร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่สถานทูตไทยที่เตหะรานจัดขึ้น ล่าสุดก็ได้ร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พรบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2555 และได้เกิดความคิดในการจัดตั้งชมรมคนไทยในอิหร่าน เพื่อเป็นศูนย์กลางและศูนย์รวมสำหรับคนไทยในอิหร่านและเป็นช่องทางที่จะติดต่อสื่อสาร ช่วยเหลือกันในด้านต่างๆ อย่างใกล้ชิด รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมระหว่างคนไทย
สถานทูตไทยเห็นถึงความตั้งใจดีของคนไทยในอิหร่านจึงได้จัดประชุมตัวแทนคนไทยขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนและความร่วมมือในทุกๆ ด้านเพื่อให้มีการรวมตัวของคนไทยเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และขณะนี้ก็ได้เกิดชมรมคนไทยในอิหร่านขึ้นแล้วด้วยความร่วมมือร่วมใจของคนไทยและการสนับสนุนอย่างเต็มที่ของสถานทูตไทยในเตหะราน
นางนารี โฮซเซน ไซนาดิ ตัวแทนและประธานชมชรมฯ กล่าวว่ากิจกรรมหลักของชมรมจะจัดให้มีการสอนภาษาไทยสำหรับบุตรหลานชาวไทย โดยในช่วงแรกสถานทูตได้จัดพื้นที่ส่วนหนึ่งของที่ทำการสถานทูตให้ใช้เป็นห้องเรียนไปก่อนโดยจะมีการเรียนการสอนทุกวันพฤหัสบดีและคาดว่าจะเริ่มสอนได้ในเดือนตุลาคมนี้ นอกจากนี้ ชมรมฯ ยังได้ตั้งเป้าหมายจะเปิดสอนภาษาฟาร์ซี (ภาษาพื้นเมืองของอิหร่าน) ให้กับชาวไทยในอิหร่านด้วย และในอนาคตอาจจะมีการสอนการประกอบอาหารไทยด้วย
ในการจัดตั้งชมรมคนไทยในอิหร่านครั้งนี้ สถานทูตไทยได้มอบเงินสนับสนุนในเบื้องต้นตามนโยบายเสริมสร้างชุมชนไทยเข้มแข็งจำนวน 59,554 บาท เพื่อให้นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย รวมทั้งการจัดตั้งชมรมฯ

ที่มา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ18 ตุลาคม 2555 04:36

    ดีใจด้วยค่ะ ที่มีชมรมนี้จัดตั้งขึ้น ที่ประเทศอิหร่าน
    อย่างน้อยๆก็เป็นศูนย์รวมให้คนไทยได้พบปะ พูดคุย
    เเลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้บ้าง.

    ตอบลบ