วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ฟิลิปปินส์สั่งระงับและยุติการเรียนการสอนวิทยาลัยแพทย์

                   


             ด้วยกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ ได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558  ขอให้แจ้งหนังสือคำสั่ง ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ว่า คณะกรรมการการศึกษาระดับสูงของฟิลิปปินส์ (Commission on Higher Education-CHED)         ออกคำสั่งยุติและระงับการเรียนการสอนของวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ (College of Medicine) ของมหาวิทยาลัย Southwestern University โดยไม่ให้มีการเปิดรับนักศึกษาทุกระดับและให้มีผลใช้บังคับทันที โดยมีหน่วยงาน CHED Region VII รับหน้าที่คอยช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายจากมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ดังกล่าวไปศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการศึกษาระดับสูงของฟิลิปปินส์ อีกทั้งเรื่องการต่อวีซ่าอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อใช้ประกอบการสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งบางแห่งจะเปิดการเรียนการสอนในเดือนสิงหาคม 2558   


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา
http://www.thaiembassymnl.ph

กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
กรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศ
123 ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม 10210
โทร. 0 2575 1047-51
โทรสาร  0 2575 1052
http://protectthaicitizen.blogspot.com
www.facebook.com/protectthai.consular


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น