วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ปัญหาการทำงานในรัสเซีย : การติดตามค่าจ้างค้างจ่าย

             


             หากแรงงานไทยไม่มีเอกสาร หรือหลักฐานชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรว่านายจ้างค้างจ่ายค่าจ้าง การติดตามค่าจ้างค้างจ่ายก็ไม่สามารถทำได้ ทั้งนี้ จากการรับเรื่องร้องเรียนของแรงงานไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก สังเกตว่าแรงงานไทยส่วนใหญ่ไม่มีสลิปเงินเดือนเป็นหลักฐาน เนื่องจากนายจ้างจะให้เซ็นรับเงินเดือนบนซอง ซึ่งระบุเพียงวันที่ จำนวนเงิน และลายเซ็นที่ไม่มีการระบุว่าเป็นลายเซ็นของใครนอกจากนี้บ่อยครั้งแรงงานไทยแจ้งว่า นายจ้างมักจะให้ลงนามในเอกสารที่เป็นภาษาท้องถิ่น (รัสเซีย) โดยที่ตนเองไม่รู้ว่าเป็นเอกสารอะไร ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ เห็นว่านายจ้างอาจจะใช้วิธีนี้ในการสร้างหลักฐานเท็จได้เช่นสลิปเงินเดือนเท็จ หรือการแก้ไขเนื้อหาของสัญญาจ้างงานที่ผ่านการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯแล้ว นอกจากนี้บ่อยครั้งเช่นกันที่นายจ้างจะแจ้งแรงงานไทยว่าจะส่งเงินค้างจ่ายตามไปให้หลังจากที่ลูกจ้างเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯจะแนะนำให้แรงงานไทยเจรจาให้นายจ้างทำเอกสารยืนยันการจ่ายเงินคงค้างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นหลักฐานหากจะต้องติดตามเงินค้างจ่ายกับนายจ้างต่อไป


            อีกหนึ่งความยากลำบากในการดูแลคนไทยในต่างประเทศ คือความลำบากในการประสานงานเพื่อช่วยเหลือแรงงานไทยที่ตกทุกข์ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งกระบวนการในการให้ความช่วยเหลือของ สถานเอกอัครราชทูตฯ กินเวลานานในการรวบรวมเอกสาร การประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย และหน่วยงานท้องถิ่นเช่น อัยการและตำรวจ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเมื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ติดต่อนายจ้างเพื่อขอให้ดูแลคนงานไทย นายจ้างกลับอ้างว่าไม่มีลูกจ้างรายนี้ในขณะที่แรงงานไทย แจ้งว่า ตนไปทำงานทุกวัน ทั้ง ๆ ที่สภาพความเป็นอยู่ที่นายจ้างจัดไว้ให้ไม่พร้อมไม่มีไฟฟ้าใช้ นายจ้างไม่จ่ายเงินเดือน หรือนายจ้างไล่ออกจากที่พัก สถานการณ์ปัจจุบันของการจ้างงานในธุรกิจสปารัสเซียในขณะนี้ สภาพเศรษฐกิจโดยรวมโดยเฉพาะค่าเงินรูเบิลที่ลดลงมาก ทำให้มีแนวโน้มที่แรงงานจะมีรายได้ลดลง/มีเสถียรภาพการจ้างงานน้อยลงเนื่องจากผลประกอบการไม่ดี ทั้งนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาเดินทางมาทำงานที่รัสเซีย ซึ่งแรงงานต้องยอมรับความเสี่ยงหากตัดสินใจจะมาร่วมงานกับผู้ประกอบการสปาของรัสเซียในปัจจุบัน


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก
http://th.thaiembassymoscow.com/

กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
กรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศ
123 ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม 10210
โทร. 0 2575 1047-51
โทรสาร  0 2575 1052
http://protectthaicitizen.blogspot.com
www.facebook.com/protectthai.consular

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น