วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ไทยแย่งนวดเกาหลี ม็อบต้านสถานทูตฯ

            ประท้วง ! นวดที่โสมขาวแย่งงานคนพิการ ด้วยเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 กระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงานจาก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ว่า สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพนวดประเทศเกาหลีใต้ ได้เรียกร้องและยื่นข้อเสนอให้ฝ่ายไทยพิจารณาออกนโยบายปราบปรามและลงโทษหญิงไทยที่ลักลอบทำงานนวดในเกาหลีใต้ เนื่องจากเป็นอาชีพสงวนของคนตาบอดที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ นั้น
            สถานการณ์การลักลอบทำงานนวดในเกาหลีใต้ เริ่มมีหญิงไทยเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้เมื่อปี พ.ศ. 2543 เพื่อลักลอบทำงานนวด และในช่วง 5 – 6 ปีที่ผ่านมา จำนวนหญิงไทยได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันมีประมาณ 50,000 คน กระจายตัวทำงานในร้านนวดจำนวน 165 แห่งที่มีชาวเกาหลีใต้เป็นเจ้าของ หญิงไทยดังกล่าวเดินทางเข้าเกาหลีใต้ โดยถือวีซ่าประเภทนักท่องเที่ยวซึ่งสามารถพำนักในเกาหลีใต้ได้ 90 วัน ตามความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ โดยมีนายหน้าคนไทยจัดส่งให้เดินทางมากับทัวร์ และมีนายหน้าเกาหลีใต้มารับไปอีกต่อหนึ่งโดยส่งต่อให้ร้านนวดต่างๆ ซึ่งหญิงไทยต้องเสียค่าใช้จ่ายให้แก่นายหน้ารวมประมาณ 3,000,000 วอน/คน
            ที่ผ่านมา สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพนวดประเทศเกาหลีใต้ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าได้พยายามดำเนินการทุกทางต่อรัฐบาลเกาหลีใต้ เพื่อให้สงวนอาชีพนวดแก่ผู้พิการทางสายตา อีกทั้งเคยนำคนตาบอดจำนวน 250,000 คนทำการประท้วงอย่างรุนแรงเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2549 ในการประท้วงดังกล่าวมีผู้พิการทางสายตาหลายคนใช้วิธีกระโดดน้ำฆ่าตัวตายที่แม่น้ำฮัน เพื่อแสดงเจตจำนงหากผู้พิการถูกคุกคามทางอาชีพก็จะขอตายเสียดีกว่า
            การประท้วงครั้งนี้มีลักษณะรุนแรงและก้าวร้าว แกนนำและผู้ชุมนุมพร้อมที่จะเดินขบวนมาชุมนุมที่หน้าสถานเอกอัครราชทูต หากการเจรจาไม่สามารถตกลงกันได้ แต่เมื่อการหารือดำเนินไปด้วยมิตรไมตรีระหว่างกันในการที่จะร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาที่สั่งสมมานานนี้ต่อไป จึงทำให้ผู้ชุมนุมยุติการชุมนุมอย่างสงบเรียบร้อย

อย่างไรก็ดีที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศได้ทำการประชาสัมพันธ์เผยแพร่เพื่อแนะนำหญิงไทยมิให้เดินทางเข้ามาลักลอบทำงานนวดในเกาหลีใต้ เนื่องจากผิดกฏหมายและเป็นอาชีพที่สงวนไว้เฉพาะผู้พิการทางสายตาชาวเกาหลีใต้ที่ผ่านการอบรมแล้วเท่านั้น จึงสามารถถูกจับกุม เนรเทศ หรือบังคับให้ออกจากประเทศ และได้รับโทษตามกฎหมายได้รวมทั้งหญิงไทยมักประสบปัญหาต่างๆเช่น การข่มขืน ทำร้ายร่างกาย ฉ้อโกงทรัพย์สิน เป็นต้น


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล
http://www.thaiembassy.org/seoul

กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
กรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศ
123 ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม 10210
โทร. 0 2575 1047-51
โทรสาร  0 2575 1052
http://protectthaicitizen.blogspot.com
www.facebook.com/protectthai.consular

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น