วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ประกาศ : ขอความช่วยเหลือติดตามหาญาติ


            ด้วยเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2558 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้รับการติดต่อจากนาง Joyce Kato, Investigator, Los Angeles County Medical Examiner – Coroner มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ว่า นาย Seubwong Seubswartpuckdi (สืบวงศ์ สืบสวัสดิภักดี) บุคคลสัญชาติไทยและสัญชาติอเมริกัน อายุ 68 ปี เกิดเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2489 พบว่าได้เสียชีวิตที่บ้านพัก เลขที่ 13081 ถนน Rangoon เมือง Alerta  มลรัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2558 ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ตรวจสอบตามหลักฐานทราบว่าบิดามารดาของผู้ตายมีชื่อว่า นาย Chearanai Seubswartpuckdi (เจียระไน สืบสวัสดิภักดี) และนาง Lag Seubswartpuckdi (หลัก สืบสวัสดิภักดี) ทั้งนี้ ผู้ตายได้แต่งงานกับนาง Jacqueline L. (Swanson) Seubswartpuckdi (ปัจจุบันนาง Jacqueline ได้เสียชีวิตไปแล้ว) โดยทั้งคู่เคยอาศัยอยู่ที่รัฐ Texas และไม่มีบุตรจากการแต่งงาน
ทางกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศจึงขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เพื่อติดตามหาญาติของนาย Seubwong Seubswartpuckdi (สืบวงศ์ สืบสวัสดิภักดี) เพื่อดำเนินการทางด้านเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ญาติสามารถติดต่อกลับมาได้ที่ กองคุ้มครองฯ กรมการกงสุล โทร. 02-575-1047-51 หรือติดต่อที่ Ms. Joyce Kato, Investigator, Los Angeles County Medical Examiner – Coroner ที่อยู่ 1104 N. Mission Road, Los Angeles, CA 90033 โทร. (+1) 323-343-0755 email: jkato@coroner.lacounty.gov ทั้งนี้จะต้องแสดงหลักฐานการเป็นญาติที่แปลและรับรองจากทางการไทย หากญาติจะมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจะต้องร้องขอต่อศาลของ County of Los Angeles ในการให้อำนาจดำเนินการแทน เนื่องจาก County ไม่รับเอกสารการมอบอำนาจจากประเทศไทย

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
http://www.thaiconsulatela.org

กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
กรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศ
123 ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม 10210
โทร. 0 2575 1047-51
โทรสาร  0 2575 1052
http://protectthaicitizen.blogspot.com
www.facebook.com/protectthai.consular


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น