วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

รายงานล่าสุด : แรงงานไทยเดินทางไปเก็บผลไม้ในฟินแลนด์       เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ รายงานว่า สถิติแรงงานไทยที่เข้ามาเก็บผลไม้ป่าในปีนี้มีจำนวนมากถึง 3,500 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงที่สุดในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งแรงงานไทยกำลังจะเป็นแรงงานกลุ่มแรกที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิภายใต้การ     ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงค์ระหว่างบริษัทรับซื้อผลไม้ป่าฟินแลนด์ กระทรวงการจ้างงานและพัฒนาเศรษฐกิจฟินแลนด์ และกระทรวงการต่างประเทศฟินแลนด์    
                                                                          
            


                      โดยในปีนี้ ประเทศฟินแลนด์จะออกวีซ่านักท่องเที่ยวให้แก่แรงงานจาก 20 บริษัทฟินแลนด์ที่ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงค์เท่านั้น เพื่อเป็นหลักประกันเรื่องความเป็นอยู่แรงงาน และสภาพเงื่อนไขการทำงาน โดยการอำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิ แจ้งพื้นที่ป่าที่มีผลไม้เป็นจำนวนมากเพียงพอ สภาพภูมิอากาศ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของประเทศฟินแลนด์อย่าง      ถูกต้อง


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ
http://www.thaiembassy.org/helsinki

กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
กรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศ
123 ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม 10210
โทร. 0 2575 1047-51
โทรสาร  0 2575 1052
http://protectthaicitizen.blogspot.com
www.facebook.com/protectthai.consular
  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น