วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ประกาศเตือน การใช้วีซ่าผิดวัตถุประสงค์          เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล ได้รับรายงานจาก สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ เรื่องหญิงไทยได้เข้าไปทำงานร้านนวดในเมืองมุมไบ/ปูเน่ รัฐมหาราษฏระ ประเทศอินเดีย โดยวีซ่านักท่องเที่ยว (Tourist Visa) และ วีซ่าธุรกิจ (Business Visa) ทั้งๆที่ในวีซ่าดังกล่าวได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าไม่อนุญาตให้ทำงาน (Employment Prohibited) นั้น
              การทำงานดังกล่าวมีความผิดตามกฎหมายของประเทศอินเดีย ซึ่งได้กำหนดให้ชาวต่างชาติที่จะเข้ามาทำงานในประเทศอินเดียจะต้องมีรายได้ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ/ปี (ประมาณ 60,000 บาท/เดือน) ขึ้นไปจึงจะได้รับวีซ่าทำงาน (Employment Visa) การลักลอบทำงานโดยผิดประเภทวีซ่านั้นมีความผิดซ้ำร้ายบางรายได้ทำงานแอบแฝงค้าประเวณี ส่งผลในช่วงที่ผ่านมามีเหตุการณ์หญิงไทยถูกจับ/มีความเกี่ยวพันกับกระบวนการค้ามนุษย์ในอินเดียเพิ่มสูงขึ้น บ่อยครั้งหลังจากถูกส่งตัวกลับไปประเทศไทยก็กระทำความผิดซ้ำด้วยวิธีการเดิมอีก ทำให้ทางการอินเดียมีมาตรการเข้มงวดมากขึ้นในการตรวจคนเข้าเมืองและการปล่อยตัวเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์กลับประเทศ นอกเหนือจากนั้นยังกระทบถึงภาพพจน์ที่ดีของประเทศไทยและนักเรียนนักศึกษาที่เดินทางมาศึกษาต่อในประเทศอินเดีย


สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ
http://www.thaiembassy.org/mumbai

กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
กรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศ
123 ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม 10210
โทร. 0 2575 1047-51
โทรสาร  0 2575 1052
http://protectthaicitizen.blogspot.com
www.facebook.com/protectthai.consular

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น