วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

บาห์เรนประกาศ! นิรโทษกรรมให้แรงงานผิดกฎหมาย


         เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2558 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา ได้รับการประสานขอความร่วมมือจาก Labour Market Regulatory Authority (LMRA) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลเรื่องแรงงานต่างชาติในบาห์เรน เพื่อประชาสัมพันธ์การนิรโทษกรรมให้กับแรงงานผิดกฎหมายในบาห์เรน
การนิรโทษกรรมครั้งนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2558 โดยเปิดโอกาสให้แรงงานต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายในข้อหาดังต่อไปนี้ 1) ขาดจากการทำงาน (หนีงาน)  2) การเลิกจ้าง (อยู่เกินกำหนด)  3) ขาดงานหลังจากการเลิกจ้าง  4) ไม่ต่ออายุวีซ่าทำงาน (อยู่เกินกำหนด) ให้สามารถเปลี่ยนสถานะเป็นถูกกฎหมายได้โดยผ่านการดำเนินการ  2 แบบ ดังนี้
1. การขอเดินทางกลับประเทศโดยไม่ต้องติดบัญชีดำ (Blacklist) และอาจสามารถเดินทางกลับบาห์เรนได้ทุกเมื่อ แรงงานสามารถทำได้โดยแรงงานนำหนังสือเดินทางพร้อมบัตรโดยสารเครื่องบินไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองบาห์เรนตรวจสอบเอกสารและประทับตราให้สามารถพำนักในบาห์เรนได้ 2 สัปดาห์ โดยแรงงานจะต้องเดินทางออกจากบาห์เรนภายในระยะเวลาดังกล่าว
2. การทำงานอย่างถูกกฎหมายต่อไปในบาห์เรน แรงงานต้องมีนายจ้างใหม่รับเข้าทำงานแล้ว (โดยไม่ต้องอาศัยความยินยอมของนายจ้างเดิม) โดยนายจ้างใหม่ต้องทำเรื่องขอผ่อนผันระยะเวลาพำนักในบาห์เรนกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สำนักงานใหญ่) ให้กับลูกจ้าง โดยลูกจ้างต้องกรอกข้อมูลและลงนามในเอกสาร Intention to Transfer และมอบให้นายจ้างใหม่ทำการยื่น    คำร้องฯ พร้อมคำขอใบอนุญาตทำงานผ่านระบบออนไลน์ของ LMRA
การนิรโทษกรรมครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายคือ เฉพาะแรงงาน ไม่รวมกลุ่มบุคคลที่เข้าบาห์เรนด้วยวีซ่าประเภท Visit ที่อยู่เกินกำหนด นอกจากนั้น แรงงานสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 17506055 โดยการ
นิรโทษกรรมนี้ไม่เสียค่าใช้จ่าย หากมีผู้เรียกเก็บเงินให้แจ้งต่อหน่วยงาน LMRA ทันที

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา
http://www.thaiembassy.org/manama

กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
กรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศ
123 ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม 10210
โทร. 0 2575 1047-51
โทรสาร  0 2575 1052
http://protectthaicitizen.blogspot.com
www.facebook.com/protectthai.consularไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น