วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2555

สถานทูตไทยในสิงคโปร์เยี่ยมแรงงานไทย


นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส อัครราชทูตที่ปรึกษา นางกาญจนา วงศ์สุวรรณ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นางสาววัลยา จริยธรรม เลขานุการเอก และนางสาวพรพัชร์ ทิศทองคำ เลขานุการโท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักแรงงานในสิงคโปร์ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมแรงงานไทยในสิงคโปร์ที่หอพัก Murai Lodge II ซึ่งมีแรงงานไทยเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 80 คน

            เมื่อวันอาทิตย์ที่  15 มกราคม 2555 เวลา 10.30 น.- 12.00น. นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส อัครราชทูตที่ปรึกษา นางกาญจนา วงศ์สุวรรณ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นางสาววัลยา จริยธรรม เลขานุการเอก  และนางสาวพรพัชร์ ทิศทองคำ เลขานุการโท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักแรงงานในสิงคโปร์ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมแรงงานไทยในสิงคโปร์ที่หอพัก Murai Lodge II ซึ่งมีแรงงานไทยเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 80 คน

            ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มอบอุปกรณ์กีฬาซึ่งรวมถึง ตะกร้อ ฟุตบอล บาสเก็ตบอล วอลเล่ย์บอล และเชือกกระโดด ให้แก่แรงงานไทย นอกจากนี้ ได้นำหนังสือคู่มือคนไทยในสิงคโปร์ แบบฟอร์มรายงานตัวคนไทย ข้อแนะนำคนไทยในเหตุการณ์ฉุกเฉิน ข้อแนะนำการป้องกันโรคใหลตาย และยาตำราหลวง แจกจ่ายแก่แรงงานไทย และสำนักแรงงานในสิงคโปร์ได้นำเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายเงินทดแทนกรณีประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน คู่มือสัญญาว่าจ้าง คู่มือการขอคืนเงินค่าภาษี พร้อมทั้งแจ้งสถานที่ติดต่อนอกเวลาราชการที่ตั้งของที่ทำการสมาคมเพื่อนแรงงานไทย ณ อาคาร Golden Miles Complex ชั้น 3 กรณีแรงงานคนใดประสบปัญหาด้านแรงงาน หรือประสงค์เรียนเพิ่มเติมด้านภาษาอังกฤษและจีน รวมทั้งการศึกษา กศน. และมสธ.

            ทั้งนี้ อัครราชทูตที่ปรึกษาได้แสดงความเป็นห่วงที่แรงงานไทยส่วนหนึ่งใช้เวลาว่างกับการดื่มสุรา เนื่องจากการดื่มสุรามากเกินไปอาจเป็นสาเหตุของการใหลตายได้ จึงขอสนับสนุนให้แรงงานไทยทุกคนรักษาสุขภาพ โดยใช้เวลาว่างในการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ โดยหวังว่า แรงงานไทยจะใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์กีฬาที่นำมาแจกจ่ายในครั้งนี้ให้สูงสุด

ที่มา : www.mfa.go.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น