วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2555

สัญญาณอันตราย ไนจีเรียประท้วงหยุดงานทั่วประเทศ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา ประเทศไนจีเรีย แจ้งเหตุการนัดหยุดงานทั่วประเทศเพื่อต่อต้านนโยบายเลิกสนับสนุนราคาน้ำมันของรัฐบาลไนจีเรียซึ่งยังคงดำเนินเรื่อยมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 และยังไม่ีมีแนวโน้มว่าจะจบลงเมื่อใด สถานที่ราชการยังคงปิดทำการ ธุรกิจร้านค้าและการคมนาคมหยุดชะงัก ประชาชนต้องเก็บตัวอยู่ในที่พักอาศัยเพราะเกรงจะได้รับอันตรายจากกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่คอยขัดขวางเพื่อให้มีการหยุดงานทั่วประเทศเป็นการกดดันรัฐบาล

เจ้าหน้าที่สถานทูตเองก็ต้องทำงานและติดตามสถานการณ์อยู่ในบ้านพัก และติดต่อกับคนไทยเป็นระยะ โดยที่เมืองลากอส ที่มีคนไทยอาศัยอยู่มากที่สุด และเป็นจุดที่มีการประท้วงรุนแรง ปรากฏว่ายังไม่มีคนไทยได้รับอันตรายใด และยังคงเก็บตัวอยู่ตามที่พักเช่นกัน ส่วนคนไทย 70 คน ที่ทำงานสร้างโรงไฟฟ้าที่เมือง Calabar ตอนใต้ของไนจีเรีย นายจ้างดูแลเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างดีและยังไม่ประสบปัญหาแต่อย่างใด ในเมืองหลวงอาบูจา ผู้คนไม่กล้าออกนอกบ้าน ถนนหนทางจึงแทบไม่มีผู้คนสัญจรไปมา

สิ่งที่สถานทูตหวั่นเกรงมากที่สุดตอนนี้คือหากการประท้วงยืดเยื้อเชื่อว่าประชาชนจะต้องขาดแคลนอาหารเนื่องจากร้านค้าร้านอาหารต่างๆ ปิดประตูอย่างแน่นหนาเพราะกลัวถูกปล้น ซึ่งแนวโน้มว่าประชาชนจะออกมาปล้นสะดมทำลายร้านค้าเพื่อหาเสบียงอาหารมีความเป็นไปได้สูง

ในช่วงนี้ สถานทูตจึงขอให้คนไทยหลีกเลี่ยงการเดินทางไปไนจีเรียเพราะอาจมีปัญหาทางด้านการสื่อสารคมนาคมทางอากาศ การเดินทางทางบกก็อาจจะถูกขัดขวางโดยกลุ่มผู้ประท้วง นอกจากนี้ยังมีโจรสวมรอยปล้นประชาชนที่เดินทางด้วย

ที่มา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น