วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555

สถานทูตไทยในเซเนกัลแจ้งเตือนคนไทยพร้อมอพยพ








ตามที่เกิดสถานการณ์ไม่สงบทางการเมืองขึ้นในประเทศเซเนกัล เนื่องมาจากการที่ประชาชนบางส่วนไม่พอใจคำประกาศของศาลรัฐธรรมนูญเซเนกัลที่รับรองประธานาธิบดีคนปัจจุบัน ให้ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในสมัยต่อไปได้ ทำให้กลุ่มต่อต้านประธานาธิบดีไม่พอใจและจัดการชุมนุมประท้วงขึ้น มีการประท้วง ก่อความวุ่นวาย วางเพลิงอาคาร ทำลายทรัพย์สิน ซึ่งที่ผ่านมาแม้ว่าการประท้วงจะไม่เป็นระบบ ขาดการทิศทางที่ชัดเจน และรัฐบาลสามารถควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ลุกลามรุนแรงได้ แต่โดยภาพรวมก็ยังไม่น่าไว้วางใจเพราะมีแนวโน้มว่ากลุ่มผู้ชุมนุมอาจได้รับการสนับสนุนจากมวลชนในส่วนอื่นๆ และการชุมนุมอาจมีการขยายตัวขึ้นได้ในอนาคต
จากสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ประเทศเซเนกัล จึงได้ประกาศแจ้งเตือนคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศเซเนกัลที่มีอยู่ 32 คน ให้กักตุนอาหาร เครื่องดื่ม และเชื้อเพลิง ที่จำเป็น และหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านหรือผ่านเขตที่จะมีการประท้วง และให้ติดต่อกับสถานทูต พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วย โดยหากสถานการณ์เลวร้ายลงกว่านี้ก็จะดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน คืออพยพคนไทยออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยต่อไป 


ที่มา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น