วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2555

คนไทยในเจนไนจัดงานบุญ


สกญ.ณ เมืองเจนไนร่วมกับชุมชนชาวไทยในเมืองเจนไน และ เมืองใกล้เคียง ได้รับกันจัดงานทำบุญเพื่อเป็นการสืบสานบวรพระพุทธศาสนา อีกทั้งเพื่อเป็นสิริมงคล โดยได้นิมนต์พระภิกษุซึ่งกำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยในเมืองเจนไน จำนวน 4 รูป นำโดยพระครูสุธีโพธิรักษ์ ไปประกอบพิธีสงฆ์และฉันภัตตาหารเพล ที่สกญ.ณ เมืองเจนไน แห่งใหม่

          งานทำบุญครั้งนี้ มีผู้ไปร่วมทำบุญทั้งหมด กว่า 30 คน ประกอบด้วย ข้าราชการสกญฯและครอบครัว ตลอดจนคนไทยที่ไปพำนักและประกอบอาชีพในเมืองเจนไน  ได้แก่ บ.พฤกษาพร็อพเพอร์ตี บ.ซีพี บ.ร็อคเวิร์ธ บ.ปูนซีเมนต์ไทย บ.การบินไทย พ่อครัว พนักงาน สปา แม่บ้าน ตลอดจนนักศึกษา ชุมชนชาวไทยทั้งหมดต่างได้ร่วมกันนำอาหารและขนมไทย และผลไม้มาถวายเป็นภัตตาหารเพล นอกจากนั้น ยังได้ร่วมกันถวายปัจจัยให้แก่พระภิกษุทั้ง 4 รูปที่ไปประกอบพิธีสงฆ์ในครั้งนี้ด้วย

          งานทำบุญครั้งนี้ประสบผลสำเร็จด้วยดี ทำให้ชุมชาวไทยได้ร่วมกันทำบุญทำกุศล และสนับสนุนปัจจัยให้แก่พระภิกษุสงฆ์ที่ไปศึกษาต่อที่เมืองเจนไน นอกจากนั้น ยังเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่างชุมชนชาวไทยในเมืองเจนไนและเมืองใกล้เคียง และที่สำคัญอีกประการหนึ่ง เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนชาวไทยมีความไว้วางใจและสามารถเข้าถึงข้าราชการของสกญฯ ได้อย่างสนิทใจ ถือเป็นส่วนหนึ่งของงาน“การทูตเพื่อประชาชน”ที่มา  : www.mfa.go.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น