วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

บัวแก้วปรับแผนรับมือสถานการณ์ตึงเครียดในซีเรีย ..สถานการณ์ความรุนแรงในซีเรียยังไม่มีทีท่าจะยุติหรือลดความรุนแรงลง ตรงกันข้ามกลับยิ่งเลวร้าย รุนแรง และตึงเครียดมากขึ้น โดยฝ่ายรัฐบาลของประธานาธิบดี Bashar-al-Assad ยังคงปราบปรามกลุ่มผู้ต่อต้านอย่างหนักตามที่เป็นข่าวอยู่ขณะนี้

ความขัดแย้งที่รุนแรงนี้ เริ่มขยายตัวไปยังประเทศใกล้เคียงคือที่เลบานอน อิรัก จอร์แดน และตุรกี ด้วย โดยที่เลบานอนมีการปะทะกันของกลุ่มติดอาวุธที่ต่อต้านรัฐบาลซีเรียกับกลุ่ม Alawites ที่สนับสนุนรัฐบาลซีเรียใกล้กับชายแดนซีเรีย-เลบานอน นอกจากนี้ ยังมีรายงานข่าวว่ามีกองกำลังติดอาวุธญิฮาดจากอิรักนำอาวุธเข้ามาสนับสนุนกองกำลังต่อต้านรัฐบาลซีเรียด้วย การปะทะกันด้วยอาวุธเกิดขึ้นทั่วไปและลุกลามเข้ามาใกล้กรุงดามัสกัต เมืองหลวงของซีเรียเข้ามาทุกทีอีกด้วย

สถานเอกอัครราชทูตไทยที่ตั้งอยู่ในประเทศใกล้เคียงซีเรีย คือสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ประเทศซาอุดิอาระเบีย รวมทั้งสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ กำลังร่วมกันติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และปรับแผนการอพยพคนไทยในซีเรียที่ขณะนี้มีเหลืออยู่ประมาณ 50-60 คน หากจำเป็น โดยคนไทยส่วนหนึ่งเดินทางออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยและบางส่วนเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว คนไทยที่ยังเหลืออยู่ในซีเรียขณะนี้ส่วนใหญ่เป็นคู่สมรสของชาวซีเรียและพำนักอยู่ในประเทศนี้มาเป็นเวลานาน ทุกคนมีการติดต่อกับสถานทูตและสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ในดามัสกัตตลอดเวลา และมีความพร้อมหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจำเป็นต้องอพยพก็สามารถดำเนินการตามแผนปฎิบัติการที่ได้ซักซ้อมไว้แล้ว

ที่มา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน
          สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด
          สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น