วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ไต้หวันขยายเวลาการทำงานของแรงงานต่างชาติ

สภานิติบัญญัติของไต้หวันได้มีมติรับรองร่างแก้ไขกฎหมายการจ้างงาน (Employment Services Act) บางมาตราซึ่งมีผลให้แรงงานต่างชาติในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ผู้อนุบาล ผู้ช่วยแม่บ้าน และการประมงนอกชายฝั่ง ได้รับการขยายเวลาการทำงานในไต้หวันจากเดิมที่อนุญาตให้แรงงานต่างชาติทำงานในไต้หวันรวมระยะเวลาได้ไม่เกิน 9 ปี เพิ่มเป็น ไม่เกิน 12 ปี คาดว่า กฎหมายฉบับนี้น่าจะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ศกนี้
แรงงานไทยที่ทำงานในไต้หวันซึ่งปัจจุบันมีกว่า 67,000 คน และส่วนใหญ่ทำงานอยู่ในภาคอุตสาหกรรมก็จะได้รับประโยชน์ไปด้วย สามารถอยู่ทำงานในไต้หวันต่อไปได้อีกจนครบ 12 ปี หากนายจ้างยังจ้างงานอยู่


ที่มา : สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น