วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สถานทูตไทย ที่พึ่งคนไทยในต่างประเทศตั้งแต่เกิดจนตาย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต ประเทศโมร็อกโก รายงานการดำเนินการเกี่ยวกับคนไทยเสียชีวิตที่ประเทศโมร็อกโก ว่า สถานทูตได้รับมอบอำนาจจากญาติของชายไทยรายหนึ่งที่เสียชีวิตที่ประเทศโมร็อกโกด้วยเหตุธรรมชาติ โดยสถานทูตได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของโมร็อกโก ญาติและเพื่อนผู้เสียชีวิต รวมทั้งประสานกับฌาปนสถาน ซึ่งทุกอย่างลุล่วงไปด้วยดี โดยในการฌาปนกิจ ท่านทูต พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สถานทูตทุกคน รวมทั้งเพื่อนร่วมงานของผู้เสียชีวิตได้เดินทางไปร่วมไว้อาลัยด้วย จากนั้น ได้มอบอัฐิส่วนหนึ่งให้เพื่อนร่วมงานของผู้ตายที่จะเดินทางกลับประเทศไทยและนำอัฐิไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป

ปัจจุบัน มีคนไทยพำนักอาศัยและทำงานอยู่ในต่างประเทศเป็นจำนวนมาก จำนวนคนไทยที่เกิดและเสียชีวิตในต่างประเทศจึงเพิ่มมากขึ้นด้วย สถานทูตและสถานกงสุลไทยทุกแห่งจึงมีหน้าที่ๆ สำคัญอีกประการหนึ่ง คือต้องเป็นสำนักทะเบียนราษฎร์ ทำหน้าที่ออกใบสูติบัตรและมรณบัตรให้กับคนไทยที่เกิดหรือตายในต่างประเทศ ซึ่งในกรณีที่มีคนไทยเสียชีวิตในต่างประเทศนั้น นอกจากจะต้องออกมรณบัตรตามหน้าที่ที่กำหนดไว้โดยกฎหมายแล้ว ยังต้องทำหน้าที่เหมือนเป็นพี่เลี้ยงในเรื่องการจัดการศพให้กับญาติด้วย เพราะส่วนใหญ่พอมีผู้เสียชีวิตในต่างประเทศ ญาติก็มักจะทำอะไรไม่ถูก ไม่ทราบขั้นตอนว่าจะดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศพอย่างไร และไม่เข้าใจว่าการที่มีผู้เสียชีิวิตจะมีผลทางกฎหมายตามมาอย่างไรบ้าง เช่น เรื่องของผลประโยชน์พึงได้ กรณีเป็นแรงงาน เรื่องของมรดก พินัยกรรม (ถ้ามี) เรื่องประกันชีวิต ฯลฯ เรื่องยุ่งยากต่างๆ เหล่านี้ สถานทูตและสถานกงสุลไทยทุกแห่งพร้อมให้คำแนะนำและช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้ด้วยความเต็มใจ

คนไทยไม่ทิ้งกัน กระทั่งวาระสุดท้ายมาถึง กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูต/สถานกงสุลไทยทุกแห่ง จะไม่ปล่อยให้คนไทยต้องจากไปอย่างโดดเดี่ยวไร้ญาติขาดมิตรอย่างแน่นอน

ที่มา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต
       : กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
        กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น