วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

กุมภาระส่ำ ภัยพิบัติถี่ยิบทั่วโลก

สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ของไทย รายงานเหตุภัยพิบัติช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ดังนี้

1. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ประเทศจีน รายงานว่า เกิดเหตุแผ่นดินไหวในมณฑลกว่างซี ขนาด 4.5 ริกเตอร์ มีผู้ประสบภัย 3,941 ราย บ้านเรือนเกษตรกรได้รับความเสียหายขั้นรุนแรง 130 หลังคาเรือน และได้รับความเสียหายบางส่วน 1,182 หลังคาเรือน แผ่นดินไหวครั้งนี้ สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 4 ล้านหยวน โชคดีที่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต


2. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ประเทศอินเดีย รายงานว่า ได้เกิดเหตุระเบิด 2 ครั้ง ในเมืองไฮเดอราบัด เมืองหลวงของรัฐอานธรประเทศ มีผู้เสียชีวิต 13 ราย บาดเจ็บ 70 ราย ทางการคาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของกลุ่ม Lashkar ภายใต้การกำกับของ Indian Mujahideen
สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ตรวจสอบกับนักเรียนไทยและคนไทยที่พำนักอยู่ที่เมืองไฮเดอราบัดซึ่งมีจำนวน 19 คน ทราบว่าทุกคนปลอดภัยดี กงสุลจึงได้ย้ำให้เพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้น

3.สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา รายงานภาพรวมของความเสียหายจากพายุดีเปรสชั่น Crising ที่เคลื่อนตัวผ่านพื้นที่ทางตอนใต้ของเกาะมินดาเนาตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ว่า พายุครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต 4 คน บาดเจ็บ 4 คน สูญหาย 2 คน มีชาวฟิลลิปปินส์ได้รับผลกระทบมากกว่า 2 แสนคน โดยในจำนวนนี้กว่า 9 หมื่นคนต้องอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว ถนน 2 สาย สะพาน 6 แห่ง เสียหายใช้สัญจรไม่ได้ บ้าน 87 หลังได้รับความเสียหาย ไม่มีรายงานคนไทยประสบเหตุจากพายุดังกล่าว

4.สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น รายงานการเกิดแผ่นดินไหวที่จังหวัดโทจิกิ ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของกรุงโตเกียวห่างออกไปประมาณ 158 กิโลเมตร โดยวัดแรงสั่นสะเทือนได้ 6.2 ริกเตอร์ และยังมีอาฟเตอร์ช็อกตามมาอีกหลายครั้ง แผ่นดินไหวครั้งนี้ไม่ได้สร้างความเสียหายมากนัก ไม่มีผู้เสียชีวิต มีเพียงเกิดรอยแตกบริเวณพื้นถนน 10 สาย ไฟฟ้าดับระยัสั้นๆ
จังหวัดโทจิกิมีคนไทยอาศัยอยู่ 1,929 คน ซึ่งสถานทูตตรวจสอบกับเครือข่ายแล้ว ไม่มีรายงานคนไทยได้รับผลกระทบ โดยคนไทยในญี่ปุ่นต่างรับทราบและเข้าใจถึงสถานการณ์ภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวเป็นอย่างดีและมีการระมัดระวังป้องกันตัวโดยมีการเตรียมความพร้อมจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและเวชภัณฑ์รวมทั้งสิ่งของจำเป็นสำหรับกรณีฉุกเฉินไว้แล้ว
ทางสถานทูตเองก็ได้จัดสรรงบประมาณและเตรียมความพร้อมสำหรับกรณีเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติเสียหายและมีคนไทยได้รับผลกระทบก็สามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันที

จะเห็นได้ว่า ปัจจุบันภัยพิบัติต่างๆ ทั้งจากเหตุธรรมชาติและภัยจากการก่อการร้าย รวมทั้งอุบัติภัยเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยครั้งในทั่วทุกมุมโลก คนไทยที่พำนักอยู่ในต่างประเทศจึงต้องเฝ้าระวังตัวให้มากขึ้น และคอยติดตามข่าวสารและการเตือนภัยต่างๆ ตลอดเวลา

ที่มา : กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
         กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
        : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
        : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา
        : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน
        : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น