วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สถานทูตไทยที่เซเนกัลออกประกาศเตือนภัย
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์
 เรื่อง   การแจ้งเตือนคนไทยในสาธารณรัฐเซเนกัล (ฉบับที่ 1/2556)
                  
          ตามที่ได้เกิดความไม่สงบจากกองกำลังผู้ก่อการร้ายที่ยึดครองเขตภาคเหนือของสาธารณรัฐมาลี และต่อมา เมื่อวันที่ 20  ธันวาคม 2555  คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC)ได้รับรองร่างข้อมติที่ 2085(2012)  อนุมัติการส่งกองกำลังทหารนำโดยกลุ่มประเทศแอฟริกาที่เรียกว่า African-led International Support  Mission in Mali (AFISMA) ไปช่วยกองกำลังทหารมาลีกอบกู้ดินแดนทางภาคเหนือกลับคืนจากกองกำลังกบฎและกองกำลังติดอาวุธ โดยยังมิได้ระบุเวลาเริ่มปฏิบัติการแทรกแซงทางทหารและต่อมากองกำลังผู้ก่อการร้ายได้เข้ายึดเมือง Konna โดยมีจุดหมายที่จะยึดกรุงบามาโกซึ่งเป็นเมืองหลวงของมาลีจนทำให้รัฐบาลฝรั่งเศสต้องส่งกองกำลังทางอากาศและภาคพื้นดินเข้าช่วยเหลือมาลี ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2556 นั้น
            สถานเอกอ้ครราชทูต ฯ ขอเรียนว่า แม้ว่า  เซเนกัลมิได้เป็นเป้าหมายสำคัญของกองกำลังผู้ก่อการร้าย แต่โดยที่เซเนกัลเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกันกับมาลีและมอริตาเนีย เซเนกัลจึงเป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังจากภัยอันตรายที่เกิดจากกองกำลังผู้ก่อการร้าย  จึงขอประกาศเตือนคนไทยในเซเนกัลให้เพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินทางไปทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเซเนกัลบริเวณพรมแดนระหว่างเซเนกัลกับมอริตาเนียและเซเนกัลกับมาลีหากไม่จำเป็น  ทั้งนี้   ท่านสามารถติดตามประกาศคำเตือนจากเว็ปไซต์สถานเอกอัครราชทูต ฯ  http://www.thaiembassy.org/dakar/หรือส่ง e- mail: thaidkr@orange.sn หรือสอบถาม/ติดต่อสถานเอกอัครราชทูต  ฯ ได้ตามที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ดังต่อไปนี้  
                         L’Ambassade Royale de Thailande, 10 Rue Leon G.Damas, Fann Residence, Dakar
                         หมายเลขโทรศัพท์สถานเอกอัครราชทูต ฯ  +221 33 869 3290  โทรสาร +221 33 824 84 58                       
                         โทรศัพท์มือถือเจ้าหน้าที่กงสุล  +223  777 426 122
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้คนไทยทราบโดยทั่วกัน
                                                              
                                                         สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์
                                                        4    กุมภาพันธ์   2556


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์
โทร. (221) 33 869 3290
โทรสาร (221) 33 824 8458, 33 825 6360  ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์
เรื่อง   การแจ้งเตือนคนไทยในสาธารณรัฐเซเนกัล (ฉบับที่ 2/2556)
                       
                        ตามที่ได้มีการปล้นธนาคาร Credit Mutuel du de Kafountine เมือง Kafountine เขต  Ziguinchorเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2556 ทำให้มีผู้เสียชีวิต 5 คน เป็นพลเรือน 3 คน  ซึ่งเชื่อว่าเป็นการกระทำของกองกำลัง  Le Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC)   นั้น
                        สถานเอกอัครราชทูต ฯ ขอเรียนว่า  การก่อเหตุความรุนแรงในเขตดังกล่าวยังมีอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีความพยายามหาทางแก้ไขปัญหาของฝ่ายรัฐบาลเซเนกัลก็ตาม แต่ยังมีการต่อสู้ระหว่างฝ่ายกองกำลังทหารเซเนกัลกับกองกำลัง MFDC ซึ่งในระยะหลังกลุ่มเป้าหมายมิใช่เฉพาะฝ่ายกองกำลังทหารเซเนกัลเท่านั้น แต่รวมถึงพลเรือนด้วยและปรากฏข่าวบ่อยครั้งเกี่ยวกับการปล้นสะดมผู้โดยสารรถประจำทาง การปล้นทรัพย์สินของผู้เดินทางโดยรถยนต์ไปยังเขตดังกล่าวซึ่งเชื่อว่าเป็นการกระทำของกลุ่ม MFDC จึงขอแจ้งเตือนคนไทยในเซเนกัลให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินทางท่องเที่ยวไปยังเขตทางใต้ของเซเนกัลโดยทางรถยนต์โดยเฉพาะเขต Ziguinchor   และขอให้มีความระมัดระวังในระหว่างท่องเที่ยวในเขตดังกล่าวด้วย  ทั้งนี้  ท่านสามารถติดตามประกาศคำเตือนจากเว็ปไซต์สถานเอกอัครราชทูต ฯ  http://www.thaiembassy.org/dakar/หรือส่ง  e- mail: thaidkr@orange.sn หรือสอบถาม/ติดต่อสถานเอกอัครราชทูต  ฯ ได้ตามที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ดังต่อไปนี้  
                         L’Ambassade Royale de Thailande, 10 Rue Leon G.Damas, Fann Residence, Dakar
                        หมายเลขโทรศัพท์สถานเอกอัครราชทูต ฯ  +221 33 869 3290  โทรสาร +221 33 824 84 58                       
                        โทรศัพท์มือถือเจ้าหน้าที่กงสุล  +223  777 426 122
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้คนไทยทราบโดยทั่วกัน
                                                              
                                                         สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์
                                                                  4     กุมภาพันธ์  2556

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์                                                                                                                   
โทร. (221) 33 869 3290                                                                                                                              
 โทรสาร (221) 33 824 8458, 33 825 6360


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น