วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556

ญี่ปุ่น: เบอร์ฉุกเฉิน 171 สำหรับวิกฤติ


          บทเรียนจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว คลื่นสึนามิ และภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น เป็นเหตุสะเทือนใจที่คงไม่มีใครลืมได้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวได้เตรียมรับมือกับสถานการณ์ข้างต้นอย่างเต็มที่ ในเว็บไซต์ www.thaiembassy.jp ของสอท. ได้เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนคนไทยในญี่ปุ่น เช่น ข้อมูลภัยพิบัติ แผนรับมือเหตุการณ์ของรัฐบาลญี่ปุ่น คู่มือการเตรียมความพร้อมต่างๆ ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับสารกัมมันตรังสีหากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้รับความเสียหาย ที่สำคัญสถานทูตได้ขอให้คนไทยช่วยกันลงทะเบียนทางเว็บไซต์ เพื่อความสะดวกในการติดต่อกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ขึ้น
และถ้าคนไทยสามารถพูดคุยภาษาญี่ปุ่นได้ ก็ควรจดจำหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 171 ของรัฐบาลญี่ปุ่นไว้ด้วย เพราะสามารถฝากข้อความอัตโนมัติผ่านโทรศัพท์บ้าน และผ่านอินเตอร์เน็ต www.web171.jp ของญี่ปุ่นได้ ระบบดังกล่าวถือเป็นการเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
คนไทยในญี่ปุ่นช่วยบอกต่อๆ กันด้วย อย่างน้อยในยามภัยมาถึงตัว จะได้รู้ว่าควรต้องระวังอย่างไร และช่วยเหลือกันอย่างไรด้วยความปรารถนาดีจาก
สอท. ณ กรุงโตเกียว
กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
กรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศ
123 ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม 10210
โทร. 0 2575 1047-51
โทรสาร  0 2575 1052


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น