วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2556

ไทยมอบโคมไฟประดับรูปกินราให้นครลอสแอนเจลิสเพื่อฉลองความสัมพันธ์ 180 ปี ไทย-สหรัฐฯ

เมื่อวันที่ เม.ย. 2556 ออท. ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ และ กสญ. เจษฎา กตเวทิน มอบเสาโคมไฟประดับรูปกินราจำนวน คู่ ให้นครลอสแอนเจลิสอย่างเป็นทางการในงานไทยนิวเยียร์สงกรานต์เฟสติวัล เพื่อฉลองความสัมพันธ์ 180 ปี ไทย-สหรัฐฯ รวมทั้งเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพและความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างประเทศไทยกับนครลอสแอนเจลิส ซึ่งมีชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิสเป็นตัวเชื่อมสำคัญ 
สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 24,000 ดอลลาร์สหรัฐในการติดตั้งเสาโคมไฟประดับรูปกินราในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเอกลักษณ์ความเป็นไทยในบริเวณไทยทาวน์ และเพื่อแสดงให้เห็นความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยที่จะร่วมมือกับชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิสในการพัฒนาไทยทาวน์ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปThailand gives a pair of Kinnara street lamps to Los Angeles to commemorate 180th anniversary of Thai-American relations

On 7 April 2013, Ambassador Chaiyong Satjipanon and Consul General Jesda Katavetin officially presented a pair of street lamps decorated with a Thai mythical creature called Kinnara to the City of Los Angeles during the annual Thai New Year Songkran Festival in Thai TownLos Angeles.

The Kinnara street lamps serve as a gift from the Royal Thai Government to commemorate the 180th Anniversary of Thai-American relations as well as to celebrate the natural bond of friendship between Thailand and the City of Los Angelesthat lies in the community of Thai-American Angelinos.  

The Royal Thai Consulate General in Los Angeles funded 24,000 US dollar to the project to help beautify the neighborhood of Thai Town and to show the Royal Thai Government’s commitment to working closely with the Thai community in Los Angeles in advancing its continued development.    
Komkrich Chongbunwatana
Consul
Royal Thai Consulate General
611 N. Larchmont Blvd.
Los AngelesCA 90004
Tel. 323 962 9574 ext. 223
Fax. 323 962 2128

กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
กรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศ
123 ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม 10210
โทร. 0 2575 1047-51
โทรสาร  0 2575 1052

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น