วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556

คิดให้ดีคนไทย ก่อนลักลอบไปเมืองนอก


สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่นได้รายงานข้อมูลจำนวนบุคคลต่างด้าวที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นอย่างผิดกฎหมายว่าในปัจจุบัน มีทั้งสิ้น 62,009 ราย โดยจำแนกเป็นรายประเทศได้ดังนี้
- เกาหลีใต้         15,607  ราย     - มาเลเซีย       2,192  ราย
- จีน                    7,730  ราย      - สิงคโปร์        1,304  ราย
            - ฟิลิปปินส์          5,722  ราย      - เปรู               1,143  ราย
            - ไต้หวัน              4,047  ราย      - เวียดนาม     1,110  ราย
            - ไทย              3,558  ราย         - ศรีลังกา       1,084  ราย
จากตัวเลขข้างต้นจะพบว่า ประเทศไทยก็ติดอยู่ในลำดับที่ 5 กับเขาเหมือนกัน แต่อย่างไรก็ดี จำนวนคนไทยที่ไปอยู่ญี่ปุ่นอย่างผิดกฎหมายได้ลดน้อยลงเป็นลำดับ หากเปรียบเทียบกับเมื่อ 20 ปีที่แล้ว เนื่องจากรัฐบาลญี่ปุ่นเข้มงวดกับมาตรการตรวจคนเข้าเมืองมากเพื่อบรรเทาปัญหาต่าง ๆ ทางสังคม
กรมการกงสุลขอย้ำเตือนคนไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยว่าการลักลอบเดินทางไปพำนักต่างประเทศอย่างผิดกฎหมายเป็นเรื่องที่ทั้งยุ่งยากและอันตรายอย่างยิ่ง อาจถูกจับกุมและส่งกลับตั้งแต่ไม่ทันจะได้เหยียบประเทศนั้น ๆ แม้จะหลุดรอดไปได้ก็ยังเสี่ยงต่อการถูกหลอกลวง ต้องหลบ ๆ ซ่อน ๆ ถ้าไปทำงานก็เป็นแรงงานเถื่อนไม่มีสัญญาจ้าง ได้เงินไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างที่ควร ยามเจ็บป่วยก็ไม่มีคนดูแล  ไม่สามารถไปรักษาในสถานพยาบาลได้ จึงขอให้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจแก่โรบินฮูดทั้งหลายว่าต้องคิดดี ๆ หากเกิดปัญหาขึ้น คนที่จะตกที่นั่งลำบากไม่ใช่เพียงตนเองเท่านั้น แต่ครอบครัวที่อยู่ทางเมืองไทยก็ต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วย
ด้วยความปรารถนาดีจาก
: สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา
: กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
  กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น