วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556

ฮ่องกงจะขาดแคลนผู้ช่วยแม่บ้านในอีก 2-3 ปี


สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง รายงานข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานสตรีต่างชาติที่ประกอบอาชีพเป็นผู้ช่วยแม่บ้านในฮ่องกงว่าในปัจจุบันมีแรงงานต่างชาติประกอบอาชีพดังกล่าวมากถึง 313,732 คน โดยเป็นชาวฟิลิปปินส์มากที่สุด 157,639 คน รองลงมาคือ อินโดนีเซีย 149,968 คน และประเทศไทย 2,914 คน
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดหาแรงงานของฮ่องกงคาดการณ์ว่าจะเกิดภาวะขาดแคลนผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติในอีก 2-3 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะสตรีชาวฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย เนื่องจากรัฐบาลของทั้ง 2 ประเทศมีแผนจะลดจำนวนการส่งแรงงานประเภทนี้ไปยังเกาะฮ่องกงอย่างต่อเนื่องทุกปี
เรื่องอย่างนี้อย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปว่านี่เป็นโอกาสทองของแรงงานสตรีไทย แต่จำเป็นต้องมององค์ประกอบอื่นๆให้ถี่ถ้วนและรอบคอบด้วย เพราะการเดินทางไปทำงานในต่างแดนมิใช่ว่าจะเป็นเรื่องสุขสบายเสมอไป

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกงเคยพบกรณีแม่บ้านสตรีไทยถูกนายจ้างเอารัดเอาเปรียบและละเมิดสิทธิในหลายรูปแบบเช่น จ่ายเงินค่าจ้างต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด ไม่ให้เงินชดเชยในวันหยุด รวมทั้งมีการทำร้ายลูกจ้างทั้งด้วยวาจาและร่างกาย ซึ่งทางกรมการกงสุลและสกญ.ต้องวิ่งออกไปช่วยเหลือและจัดคณะผู้แทนจากหลายหน่วยงานเป็นทีมสหวิชาชีพเพื่อลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้แรงงานไทยทราบเป็นระยะ
มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของแม่บ้านสตรีไทยในฮ่องกงก็คือ เมื่อเร็วๆนี้มีคดีความด้านแรงงานซึ่งศาลฎีกาของฮ่องกงพิพากษาตัดสินไม่ให้สิทธิพำนักถาวรแก่ผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติที่พำนักและทำงานอยู่ในฮ่องกงเป็นระยะเวลาเกินกว่า 7 ปี ซึ่งก็หมายความว่า ไม่ว่าจะทำงานอยู่นานแค่ไหน เขาก็ไม่ยอมให้พำนักแบบถาวรในฐานะเป็นพลเมืองของฮ่องกง อย่างไรก็ดี สำหรับแรงงานไทยแล้ว ส่วนใหญ่ตั้งใจไปทำงานเพื่อเก็บเงินเพียงช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น พอได้เงินตามเป้าก็กลับประเทศไทย น้อยคนนักที่คิดจะปักหลักอย่างถาวร
ขอให้เชื่อเถอะว่า.. ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ ก็ไม่มีที่ใดสุขกายสบายใจเท่าบ้านของเรา .. “ประเทศไทย”

1 ความคิดเห็น: