วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556

อธิบดีกรมการกงสุลต้อนรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนใต้
นายธงชัย  ชาสวัสดิ์  อธิบดีกรมการกงสุล บรรยายภารกิจงานกงสุลไทย
แก่กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ 


            เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556  นายธงชัย ชาสวัสดิ์ อธิบดีกรมการกงสุล ได้ให้เกียรติจัดการต้อนรับและบรรยายสรุปให้แก่กลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ในโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานส่วนราชการของกระทรวงการต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ อาทิ UNESCO ESCAP  เป็นต้น
            ในโอกาสดังกล่าว  อธิบดีกรมการกงสุลได้เล่าให้นักศึกษาฟังอย่างเป็นกันเองถึงภาพรวมงานกงสุลไทย และภารกิจต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  รวมถึงภารกิจในสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ อาทิ การอพยพแรงงานไทยในเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในตะวันออกกลาง การช่วยเหลือคนไทยจากเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิในญี่ปุ่น  เป็นต้น   นอกจากนี้ ยังได้นำคณะนักศึกษาทั้งหมดไปดูงานบริการประชาชนของกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ  กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว  กองสัญชาติและนิติกรณ์  และกองหนังสือเดินทาง ด้วย   ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างดี


*****************

กรมการกงสุล

29 เมษายน 2556

กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
กรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศ
123 ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม 10210
โทร. 0 2575 1047-51
โทรสาร  0 2575 1052

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น